Molitveni tjedan - Božja spasonosna milost

Pregled 23. 10. 2011.

U ovogodišnjim štivima za molitveni tjedan zajednički ćemo istražiti bît adventizma — Božju spasonosnu milost. Sve propovijedi bave se nebeskim Svetištem kao mjestom gdje se nalazi ta spasonosna milost i s kojega nam je ona posredovana. Poruka o Svetištu nije teološko izlaganje, već osobni doživljaj otkrivanja i prepoznavanja Božje milosti.

Neka Bog vodi naše živote dok Ga molimo za preporod i obnovu koji će voditi ka kasnoj kiši Svetog Duha i skorom drugom Kristovom dolasku.

Download