Mudre izreke 10

13. 10. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Mudre izreke 10”.

1 Izreke Salomonove. Mudar sin veseli oca, a lud sin žalost je majci svojoj. 2 Nepravedno blago ne koristi, a pravednost izbavlja od smrti. 3 Ne dopušta Gospod da gladuje duša pravednikova, ali odbija pohlepu opakih. 4 Tko radi lijenom rukom, postaje siromašan, a marljiva ruka obogaćuje. 5 Tko sabire ljeti, razuman je sin; a tko spava o žetvi, sin je što nanosi sramotu. 6 Blagoslovi su nad glavom pravedniku, a usta opakih kriju nasilje. 7 Spomen je pravednika na blagoslov, a ime će opakih istrunuti. 8 Tko je mudra srca, prima zapovijedi; a jezičava lȕda propada. 9 Tko hodi u nedužnosti, hodi spokojno; a tko izvrće njegove putove, poznat će se. 10 Tko okom namiguje, zadaje tugu; a jezičava lȕda propada. 11 Pravednikova su usta izvor života, a usta opakih kriju nasilje. 12 Mržnja izaziva svađu, a ljubav pokriva sve prijestupke. 13 Na usnama razumnoga nalazi se mudrost, a šiba je za leđa čovjeka kratke pameti. 14 Mudri kriju znanje, a usta ludoga blizu su propasti. 15 Blago je bogatomu njegov čvrsti grad, a ubogima je propast siromaštvo njihovo. 16 Pravednikov trud vodi u život, a prihod opakoga u grijeh.17 Tko se drži pouke, na putu je života, a tko odbija opomenu, zastranjuje. 18 Tko krije mržnju lažljivim usnama i tko širi klevetu, taj je bezuman. 19 Mnoštvo riječi ne biva bez grijeha, a tko zauzdava usne svoje, razuman je. 20Jezik je pravednikov birano srebro, srce opakih malo je vrijedno. 21 Usne pravednikove nahranit će mnoge, a ludi umiru kratke pameti. 22 Blagoslov Gospodnji obogaćuje, a ne povlači za sobom muku. 23 Učiniti opačinu, bezumniku je kao šala; tako je i mudrost razboritu čovjeku. 24 Čega se opaki boji, ono će ga stići; a pravednicima će se želja ispuniti. 25 Kad vihor prohuji, nema više opakoga; a pravednik ima temelj vječni. 26 Kakav je ocat zubima i kakav je dim očima, takav je lijenčina onima koji ga šalju. 27 Strah Gospodnji umnaža dane, a opakima se godine skraćuju. 28 Ufanje pravednikā bit će radost, a nada će opakih propasti. 29 Put Gospodnji bedem je čestitomu, a propast onima koji čine bezakonje. 30 Pravednik se neće pokolebati dovijeka, a opaki neće nastavati zemlju. 31 Usta pravednikova urodit će mudrošću, a opak jezik bit će posječen. 32 Usne pravednikove znaju što je milo, a usta opakih zbore opačine.