Mudre izreke 14

17. 10. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Mudre izreke 14”.

1 Ženska mudrost gradi kuću svoju, a ludost je vlastitim rukama razvaljuje. 2 Tko u čestitosti svojoj hodi, boji se Gospoda; a tko krivuda na putima svojim, prezire ga. 3 U luđakovim je ustima šiba oholosti, a mudre čuvaju usne njihove. 4 Gdje nema volova, čiste su jasle; a obilna je ljetina od snage bikove. 5 Istiniti svjedok ne laže, a lažan svjedok iznosi laži. 6 Podrugljivac traži mudrost, a ne nalazi je; a razumni lako dolazi do znanja. 7 Idi podalje od čovjeka bezumna, jer nećeš upoznati usne što govore znanje. 8 Mudrost je pametnomu razumjeti svoj put, a bezumlje je ludih prijevara. 9 Luđaci se podruguju grijehu, a među čestitima je naklonost. 10 Srce poznaje gorčinu duše svoje, a u radost njegovu ne miješa se tuđin. 11 Dom opakih bit će razoren, a šator će čestitih procvasti. 12 Neki se put čovjeku učini prav, a svršetak su mu putovi smrti. 13 Srce i u smijehu može biti bolno, i svršetak je radosti žalost. 14 Otpadnika u srcu ispunjat će njegovi putovi, a dobra čovjeka ispunjat će njegovi. 15 Priprost vjeruje svakoj riječi, a pametan promišlja korak svoj. 16 Mudar se boji i kloni se oda zla, a lud se žesti i osjeća se sigurnim. 17 Tko se brzo razgnjevi, počinja ludost; a spletkar je omražen. 18 Priprosti nasljeđuju bezumnost, a pametne ovjenčava znanje. 19 Klanjaju se zli pred dobrima, i opaki pred dverima pravednikovim. 20 I bližnjemu svojemu mrzak je siromah, a bogataš ima mnogo prijatelja. 21 Tko prezire bližnjega svojega, griješi; a tko je milostiv ubogima, blažen on! 22 Koji snuju zlo, zar ne lutaju? A milosrđe i istina u onih su koji snuju dobro. 23 U svakom trudu ima dobitka, a govor usana samo je na siromaštvo. 24 Mudrima je vijenac bogatstvo njihovo, abezumnost ludih bezumlje je. 25 Istinit svjedok izbavlja duše, a tko širi laži, varalica je. 26 U strahu je Gospodnjemusnažno pouzdanje, i njegovim je sinovima utočište. 27 Strah Gospodnji izvor je života: odvraća čovjeka od zamki smrti. 28 U mnoštvu ljudi kralju je slava, a u pomanjkanju naroda vladaru je propast. 29 Tko je spor na gnjev, velike je razboritosti; a tko je nagla duha, uzvisuje ludost. 30 Zdravo srce život je tijelu, a zavist je trulež u kostima. 31 Tko tlači uboga, sramoti Stvoritelja njegova; a časti ga tko je milostiv potrebitu. 32 Opaki propada u vlastitoj zloći, a pravedniku je utočište u smrti njegovoj. 33 U srcu razborita počiva mudrost, a zna se što je luđacima u nutrini. 34 Pravednost uzvisuje narod, a grijeh je sramota pucima. 35 Mio je kralju razuman sluga, a gnjev njegov stiže onog koji nanosi sramotu.