Mudre izreke 26

29. 10. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Mudre izreke 26”.

1 Kao snijeg ljeti i kao dažd o žetvi — tako ludomu ne dolikuje čast. 2 Kao vrabac kad prhne, kao lasta kad odleti, tako bezrazložna kletva ne sustiže. 3 Bič konju, uzda magarcu, a šiba leđima luđakā. 4 Ne odgovaraj ludomu po bezumlju njegovu, da mu i sam ne postaneš nalik. 5 Odgovori ludomu po bezumlju njegovu, da ne bi bio mudar u vlastitim očima. 6 Odsijeca sebi noge i nasilje pije tko rukom ludoga poruke šalje. 7 Mlohave noge u hromoga — takva je izreka u ustima ludih. 8 Kao onaj koji vezuje kamen za praćku — takav je onaj koji ludomu iskazuje čast. 9 Kao kad trn dođe u ruku pijanice — takva je izreka u ustima ludih. 10 Strijelac koji ranjava svakoga — takav je onaj koji unajmljuje ludoga ili onaj koji unajmljuje prjestupnike. 11 Kao što se pas vraća svojoj bljuvotini, takoludi ponavlja bezumlje svoje. 12 Jesi li vidio čovjeka mudra u vlastitim očima? Više ima nade od ludoga negoli od njega. 13 Lijenčina veli: »Lav je na putu! Lav je na ulicama!« 14 Kao što se vrata okreću na stožerima svojim, tako ilijenčina na postelji svojoj. 15 Lijenčina ruku svoju umače u zdjelu, teško mu je prinijeti je k ustima. 16 Lijenčina je u vlastitim očima mudriji od sedmorice koji znaju odvratiti razumno. 17 Psa za uši hvata tko se, prolazeći, umiješa u svađu koja ga se ne tiče. 18 Kao bjesomučnik koji baca iskre, strijele i smrt, 19 takav je čovjek koji prevari bližnjega svojega pa kaže: »Nisam li se ja samo šalio?« 20 Kad ponestane drva, oganj se gasi; a kad nema klevetnika, svađa utihne. 21 Ugljen je za žeravicu i drvlje za oganj, a svadljiv čovjek da raspaljuje svađu. 22 Klevetnikove su riječi kao poslastice, i one silaze u dubine utrobe. 23 Zemljana posuda prekrivena srebrnom troskom — gorljive usne i opako srce. 24 Tko mrzi, prikriva to usnama svojim, a u svojoj nutrini nosi prijevaru; 25 kad govori prijazno, ne vjeruj mu, jer sedam je gnusoba u srcu njegovu; 26 premda mu je mržnja himbom prekrivena, njegova će se zloća otkriti na zboru. 27 Tko jamu kopa, u nju će pasti; i tko kamen valja, na njega će se prevaliti. 28 Lažljiv jezik mrzi one koje potire, a laskava usta propast spremaju.