Mudre izreke 3

6. 10. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Mudre izreke 3”.

1 Sine moj, ne zaboravljaj moj zakon, i srce tvoje nek drži moje zapovijedi; 2 jer dugi niz danā i godine života i mir one će ti pridodati. 3 Milosrđe i istina neka te ne ostavljaju; priveži ih oko svoga vrata, upiši ih na ploču srca svojega, 4 te ćeš steći naklonost i dobar glas u očima Božjim i čovjekovim. 5 Uzdaj se u Gospoda svim srcem svojim i ne oslanjaj se na vlastiti razum. 6 Misli na nj na svim svojim putima, i on će poravniti tvoje staze. 7 Ne budi mudar u vlastitim očima: boj se Gospoda i uklanjaj se oda zla. 8 Bit će to lijek tvojemu tijelu i okrjepa tvojim kostima. 9 Časti Gospoda svojim imanjem i prvinama svega prihoda svojega. 10 I tvoje će žitnice biti pune obilja, a kace tvoje prelijevat će se vinom. 11 Sine moj, ne preziri stege Gospodnje i nek ti ne omrzne njegov prijekor. 12 Jer koga Gospod ljubi, toga i kori, kao i otac sina koji mu omilje. 13 Blažen je čovjek koji je našao mudrost, i čovjek kojije zadobio razboritost. 14 Jer njen dobitak bolji je no dobit od srebra, i njen prihod veći no od zlata. 15 Skupocjenija je ona od biserja i ništa što bi poželio nije joj nalik. 16 Dugi niz danā u njenoj je desnici, u ljevici joj bogatstvo i čast. 17 Puti njeni puti su miline, i mir su sve staze njezine. 18 Ona je drvo života onima koji se nje drže i blažen je onaj koji je podupire. 19 Gospod je mudrošću utemeljio zemlju, nebesa je utvrdio razboritošću. 20 Njegovim se znanjem rastvoriše bezdani, i oblaci prokapaše rosom. 21 Sine moj, ne gubi to iz očiju, sačuvaj umnost i razum; 22 da oni budu život tvojoj duši i ures vratu tvojemu. 23 Tada ćeš spokojno ići svojim putem, i noga ti se neće spoticati. 24 Kad legneš, nećeš se plašiti: da, ležat ćeš, i sladak će ti biti san. 25 Nećeš se bojati iznenadna straha ni pogibli od opakih kad dođe. 26 Jer Gospod će biti pouzdanje tvoje, i nogu tvoju čuvat će od zamke. 27 Ne uskrati dobro onima kojima ono pripada, kad je u moći ruke tvoje da tako učiniš. 28 Ne govori bližnjemu svojemu: »Idi i dođi opet, i sutra ću ti dati«, a imaš kod sebe. 29 Ne kuj zla bližnjemu svojemu dok on spokojno boravi kod tebe. 30 Nemoj se s čovjekom parbiti bez razloga ako ti nije učinio nikakva zla. 31 Nemoj zavidjeti nasilnu čovjeku niti izabrati ijedan od njegovih putova. 32 Jer krivudavac je Gospodu gnusoba, a u čestitih je tajna njegova. 33 Kletva je Gospodnja na domu opakoga, a stan pravednih on blagoslivlja. 34 S podrugljivcima on se podruguje, a poniznima daje milost. 35 Mudri će baštiniti slavu, a ludi snositi sramotu.