Mudre izreke 8

11. 10. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Mudre izreke 8”.

1 Zar mudrost ne doziva, i ne diže li razboritost svoj glas? 2 Navrh uzvisina, uz put, na raspućima stoji, 3 pokraj dveri, na ulazu u grad, o ulasku ona uzvikuje: 4 »Vas, ljudi, dozivam i glas svoj upravljam sinovima čovječjim! 5 Razumijte, priprosti, razboritost; i vi, ludi, budite srca razumna. 6 Počujte, jer ću prozboriti o velikim stvarima, i otvaranje mojih usana pokazat će što je prȁvo. 7 Jer moje će nepce kazivati istinu, a zloća je mrska mojim usnama. 8 U pravednosti su sve riječi usta mojih, u njima nema ničeg što je krivo ili izopačeno. 9 Sve su one jasne razboritomu i prȁve onima koji nalaze znanje. 10 Primajte moju pouku, a ne srebro; i znanje, radije no birano zlato. 11 Jer bolja je mudrost od biserja, i ništa što bi se moglo poželjeti ne može se porediti s njom. 12 »Ja, mudrost, boravim s razboritošću i nalazim znanje i razum. 13 Strah je Gospodnji mrziti zlo; ponositost i oholost i put zloće i opaka usta mrzim. 14 Moji su savjet i umnost; ja sam razbor, u meni je snaga. 15 Po meni kraljevi kraljuju i vladari dijele pravdu. 16 Po meni knezovi knezuju, i velikaši, i svi suci zemaljski. 17 Ja ljubim one koji mene ljube; i koji me traže, nalaze me. 18 U mene je bogatstvo i slava, postojano blagostanje i pravednost. 19 Moj je plod bolji od zlata, i od najčišćega; i moj prihod vrjedniji od birana srebra. 20 Ja hodim putem pravednosti, posred staza pravde, 21 da onima koji me ljube dadnem dobra u baštinu i napunim njihove riznice. 22 Gospod me imao na početku puta svojega, prije davnašnjih svojih djela. 23 Uspostavljena sam odvijeka, od iskona, prije postanka zemlje. 24 Rodih se dok još ne bijaše bezdanā, dok ne bijaše izvorā obilatih vodom. 25 Rodih se prije nego su utemeljene gore, prije brežuljaka, 26 dok još ne bijaše načinio zemlju, ni polja, ni početka prahu svjetskomu. 27 Kad je stvarao nebesa, ja sam ondje bila, kad je ucrtavao krug na licu bezdana; 28 kad je u visini utvrđivao oblake, kad je osnažio izvore bezdana, 29 kad je postavljao moru granice njegove da vode ne prjestupe zapovijed njegovu, kad je polagao temelje zemlji, 30 tada sam bila kraj njega kao graditeljica, i iz dana u dan bila sam mu radost sve vrijeme veseleći se pred njim; 31 veseleći se svijetu, zemlji njegovoj; i radost mi bijahu sinovi ljudski. 32 Zato me, sinovi, poslušajte sada, i blaženi oni koji se drže mojih putova! 33 Poslušajte pouku, da biste bili mudri, i nemojte je odbaciti. 34 Blažen je čovjek koji me sluša, danomice bdijuć’ na vratima mojim i čekajuć’ na dovratnicima dveri mojih! 35 Jer tko nalazi mene, nalazi život i zadobija naklonost od Gospoda. 36 A tko se ogriješi o mene, udi duši svojoj; svi koji mene mrze, ljube smrt.«