Mudri i moćni Savjetnik

5. 07. 2023.

“Visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaših putova, i misli moje iznad vaših misli.” (Izaija 55,9)

Bog želi da imaš povjerenja u Njegovu ljubav i da stalno bdiješ nad svojom dušom, zatvarajući vrata mislima tako da se ne otmu od tvoje vlasti, jer kad dopustiš svojem umu da se zaokupi samosažaljenjem, neprijatelj prilazi i predlaže najneljubaznije i najnerazumnije optužbe protiv onih koji bi ti činili dobro i samo dobro.

Gospodin treba biti tvoj Pomoćnik. Pronaći ćeš utjehu za svoje srce i snagu u razmišljanju upravo o onim stvarima o kojima Bog želi da razmišljaš. Razmišljaj o Gospodnjim putovima kako bi tvoj život bio prikaz i svjedočanstvo Njegovih putova. Ti si Božje dijete; uvijek se odnosi prema svojem nebeskom Ocu onako kako želiš da se tvoja djeca odnose prema tebi. Ti ne možeš mjeriti Boga; ne možeš Ga dokučiti ispitivanjem. “Možeš li dubine Božje proniknuti, dokučiti savršenstvo Svesilnoga? Od neba je više: što još da učiniš? Od Šeola dublje: što još da mudruješ?” (Job 11,7.8)

Biblija treba biti praktična i korisna u svakoj fazi vašeg života. U svakoj nevolji idi k Bogu; zauzdaj svoj jezik kada si s drugim ljudima, ali razgovaraj s Bogom. U životu koji čuva Božja riječ i kojim ona upravlja, razvija se čistoća i plemenitost karaktera koja se može usporediti s čistim zlatom, da, čak i sa zlatom ofirskim. Isus te poziva da Mu dođeš u noći kušnje i nađeš odmor za svoju dušu. On kaže: “Uzmite jaram moj na se i učite od mene, jer sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći pokoj svojim dušama, jer jaram je moj sladak, a moje breme lako.” (Matej 11,29.30)

Slušaj Isusa, slijedi Njegove savjete i nećeš zalutati od mudrog i moćnog Savjetnika, jedinog pravog Vodiča, jedinoga koji ti može pružiti mir, sreću i puninu radosti. Zar ti Isus nije sve? Zar ne možeš sakriti svoj život s Kristom u Bogu? Kada si jedno s Kristom, jedno si s Ocem. Možeš njegovati duboku i svečanu ozbiljnost, ali gledaj da sve svoje snage staviš pod upravu Duha Svetoga, kako bi tvoj posao mogao biti izvršen u jednostavnosti i bez razdora. (Letter 10, 1894.)

Za razmišljanje: Što znači sakriti život s Kristom u Bogu?