Na rubu velike krize

16. 12. 2011.

“Jao dana! Jer Jahvin dan je blizu i dolazi ko pohara od Svevišnjeg.” (Joel 1,15)

Danas znakovi vremena objavljuju da se nalazimo na pragu velikih i svečanih događaja. U našem svijetu sve je u pokretu. Pred našim očima ispunjavaju se Spasiteljeva proročanstva o događajima koji trebaju prethoditi Njegovu dolasku: “Čut ćete za ratove i glasine o ratovima. Dići će se narod protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. Bit će gladi i potresa zemlje u raznim mjestima.” (Matej 24,6.7)

Sadašnje vrijeme pobuđuje najveće zanimanje svih ljudi. Upravitelji i državnici, ljudi koji zauzimaju povjerljive i odgovorne položaje, umni pripadnici svih društvenih slojeva usmjerili su svoju pozornost na događaje koji se zbivaju oko nas. Oni prate odnose među narodima. Oni promatraju napetost koja je zahvatila sve na Zemlji i shvaćaju da se uskoro treba dogoditi nešto veliko i sudbonosno — da se svijet nalazi na pragu goleme krize.

Biblija i samo Biblija daje pravilno tumačenje svih tih zbivanja. U njoj su otkriveni veliki završni prizori povijesti našega svijeta, događaji koji već bacaju svoju sjenu na ono što se sada zbiva, dok zvukovi onoga što se približava čine da Zemlja podrhtava i ljudska srca zastaju od straha.

“Gle, Jahve razvaljuje zemlju, razara je. Nakazi joj lice, raspršuje stanovnike njene jer prestupiše Zakon, pogaziše odredbu, Savez vječni razvrgoše.” (Izaija 24,1-5)

“Srce mi se razdire! Dršće mi duša! Ne mogu šutjeti, jer čujem glas roga, poklike bojne. Javljaju slom za slomom, sva je zemlja poharana.” (Jeremija 4,19.20)

“Jer Jahve je zaklon tvoj, Višnjega odabra sebi za okrilje Jer anđelima svojim zapovjedi da te čuvaju na svim putima tvojim!” (Psalam 91,9.10)

Bog neće iznevjeriti svoju Crkvu u vrijeme njezine najveće nevolje. On je obećao izbavljenje. Najavio je: “Evo, izmijenit ću udes šatora Jakovljevih, smilovat ću se na stanove njegove.” (Jeremija 30,18)

I tada će se ispuniti Božja namjera; načela Njegova kraljevstva uzvisivat će svi koji žive pod Suncem. (Izraelski proroci i kraljevi, str. 340,341)