Načela poslovanja

14. 06. 2012.

„Što, dakle, koristi čovjeku ako dobije cijeli svijet, a izgubi svoj život? Što li može dati čovjek kao otkupninu za svoj život?“ (Marko 8,36.37)

Dužnost je Kristovih sljedbenika da priznaju svoju ovisnost o Bogu u svemu i da unesu načela svoje vjere u sve odnose u svojem životu, uključujući i poslovne pothvate.  Na drugi način ne bi mogli pravilno prikazati Kristovu vjeru. Oni moraju biti pošteni prema Bogu isto tako kao i prema drugima. Smije li se netko nepošteno ponašati prema Bogu? Čitajte odgovor proroka Malahije: „Hoće li čovjek zakidati Boga? A vi mene zakidate!“

Desetine i prinosi pripadaju Bogu. Sredstva u našem vlasništvu moraju se smatrati svetim pologom koji se mora uporabiti na slavu Davatelja. Samoodricanje je uvjet spasenja. Ljubav koja ne traži svoje plod je te nesebične ljubavi koja je obilježavala život našeg Otkupitelja. Oni koji se iz ljubavi prema Kristu odriču sebe, naći će sreću koju sebični uzalud traže, jer oni koji svoje zadovoljstvo i sebične probitke pretvaraju u osnovni cilj svojega života, izgubit će i sreću za koju misle da je uživaju. …

I apostol Pavao ima što reći o sustavu davanja: „Što se tiče skupljanja milostinje za svete, kako sam odredio crkvama u Galaciji, tako i vi činite! Neka svakoga prvog dana u sedmici svaki od vas zasebice stavi na stranu ono što mogne uštedjeti, da se ne sabire kad uspijem doći.“ (1. Korinćanima 16,1)

Božje pravilo davanja, kao što je izraženo u Njegovoj Riječi, nikoga ne izostavlja i nikoga teško ne opterećuje. Ono uključuje siromašne, ali samo koliko mogu, a ne osjećaju ga kao teret ni bogati. … Krist je rekao: „Jer gdje je vaše blago, tamo će biti i vaše srce!“ Ako sabiremo blago na Nebu, naše srce će biti na Nebu; ali ako je naše blago na Zemlji, naše će srce biti zaokupljeno zemaljskim stvarima, brinut će se zbog gubitaka i bit će željno dobitaka i bogatstva. …

Kao i u Svetištu, dar se ocjenjuje u skladu s duhom ljubavi i žrtve koji ga je pokrenuo; obećanje će biti isto tako sigurno ispunjeno velikodušnom siromašnom muškarcu ili ženi koji imaju malo, ali to malo daju radosno, kao i bogatome koji daje veliki dar od svojega obilja. …

Kristovo kraljevstvo mora uživati prednost pred svakim drugim probitkom. … Bog hrani vrapca i odijeva ljiljan; zar će biti manje obziran prema potrebama svoje djece? (Bible Echo, Australija, 9. prosinca 1895.)