Duhovnost

Naći pravi put

Usred svoga drugog misionarskog putovanja, apostol Pavao nije znao na koju stranu da krene. Rastao se od svojeg mentora Barnabe i sad je predvodio ekipu u kojoj su bili Sila i mladi Timotej. Pavao je namjeravao ići na jednu stranu, ali mu Sveti Duh nije dao. Krenuo je na drugu, ali su mu vrata opet bila zatvorena. To je moralo biti obeshrabrujuće. Bog je pozvao Pavla da putuje Malom Azijom i navješćuje vijest o Isusu, a on je vjerno vršio svoju dužnost. Je li ga sada napustio? Pavao i njegovi prijatelji sigurno su uputili Bogu molbu koju je i David iznio u dvadeset petom psalmu: “Pokaži mi, Jahve, svoje putove, nauči me svojim stazama. Istinom me svojom vodi.” (Psalam 25,4)

Te iste noći Bog mu je dao upute. Pavao je u snu vidio čovjeka koji ga je pozivao da dođe u Europu (Djela 16,9). Poslušao je Božju vijest i zahvaljujući tome počela je evangelizacija novog kontinenta.

U svim razdobljima kršćani su težili da čuju jasnu Božju uputu: “To je put, njime idite!” (Izaija 30,21) To je trenutak kad moramo prepoznati da je Gospodin doista naš Pastir i pouzdati se da će nam On pokazati put.

Bez obzira na to s kakvim se problemom danas suočavate, prizovite Boga i On će vas voditi u savršeno pravom trenutku.

Randy i William J. Petersen