Način Kristovog dolaska

Duhovnost 11. 10. 2020.

Budući da smrt i uskrsnuće Isusa Krista jamče konačnu pobjedu, pisci Novoga zavjeta izjavljuju da živimo u posljednje vrijeme (Heb 1,2; 9,26; 1 Kor 10,11; Jak 5,3; 1 Pt 1,20). Takve izjave navele su neke učenjake da vjeruju kako Isusov drugi dolazak neće biti doslovan, već će se ostvariti prisutnošću svojeg Duha u Crkvi. Tako će se dolazak Kristovog kraljevstva ostvariti pobjedom kršćanskih moralnih načela.

Kristovo uskrsnuće označava početak nove ere – “posljednje vrijeme” (Dj 2,17; Heb 1,2). Kraj se približio jer je Krist započeo posljednje razdoblje povijesti ovoga svijeta. Vrijeme više ne označava odgađanje, već iščekivanje; ono juri ususret slavnoj parusiji. Zato vjernici mogu s pouzdanjem čekati ulazak u obećane nebeske stanove.

Tako Novi zavjet na logičan i razumljiv način potvrđuje da će Kristov drugi dolazak biti:

1. Osoban i doslovan
Evanđelja tvrde da se sam Raspeti javio učenicima nakon uskrsnuća. Isus iz Nazareta osobno se pojavio pred njima (Mk 16,9; Lk 24,25-43). Pozvao je Tomu, koji je sumnjao, da dotakne Njegove rane (Iv 20,26.27). Isus je otišao u slavu nakon što je četrdeset dana dokazivao svojim učenicima da je stvarno živ (Dj 1,3).

Učenicima, koji su bili uznemireni zbog ponovnog rastanka, anđeli su objavili da će ovaj isti Isus ponovno doći na isti način na koji je otišao na Nebo (Dj 1,11). Sin Čovječji otišao je na oblacima; On će se i vratiti na nebeskim oblacima, s velikom silom i slavom, u skladu sa svojim obećanjem (Mt 26,64; Mk 13,26; Otk 1,7).

Prema apostolu Pavlu, “sam Gospodin … [će] sići s neba” (1 Sol 4,16). Pojavit će se Gospodin, “vaš život”, (Kol 3,4), da nam da “vijenac pravednosti” (2 Tim 4,8). Mi čekamo Isusa, Božjega Sina, kojega je Njegov Otac podigao od mrtvih, da dođe s Neba (1 Sol 1,10). Onaj isti koji se jednom žrtvovao da “uzme grijehe sviju”, donijet će spasenje onima koji čekaju Njegov dolazak (Heb 9,28).

2. Vidljiv i čujan
Ako će se Isus osobno pojaviti prilikom svojeg drugog dolaska, onda taj dolazak mora biti vidljiv. Izrazi apokalypsis, epiphaneia i parousia, kojima se u Novome zavjetu opisuje Njegov dolazak, potvrđuju ono što je rekao sam Isus: da će Ga ugledati svi narodi na Zemlji (Mt 24,30). Ivan je još određeniji: “Vidjet će ga svako oko.” (Otk 1,7) Njegov dolazak bit će praćen zastrašujućim kozmičkim znacima koje nitko neće moći zanemariti (Lk 21,25-27). Isus je upozorio svoje učenike na lažne proroke koji će ljude pokušati navesti da povjeruju kako će drugi dolazak biti skriven, nevidljiv, tajanstven, dok će u stvarnosti biti vidljiv sa svih strana. Bit će sličan bljesku munje koja para oblake (Mt 24,26.27).

Kada bude dolazio, Isus će pokazati svoju slavu (Tit 2,13), pobuditi divljenje svojih svetih (2 Sol 1,10). Okružen plamenim ognjem, pobit će one koji ne poznaju Boga (rr. 7.8). Svaki pokušaj da se Isusov drugi dolazak protumači kao nevidljiv i tajanstven protivi se svjedočenju cijelog Novoga zavjeta. Isusov dolazak bit će javan, objavljen glasnim zvucima trube, kao i dolazak drevnih kraljeva (1 Sol 4,16; Mt 24,31). U tome nema nikakve tajne.

3. Slavan i pobjedonosan
Ako je Krist prvi put došao u poniznosti, onda će drugi put, za razliku od prvog, doći u slavi. Krist će doći na nebeskim oblacima, s velikom silom i slavom (Mt 24,30), praćen anđelima (2 Sol 1,7). On će se vratiti kao Kralj kraljeva i Gospodar gospodara (Otk 19,16), kao pobjednik nad svim svojim neprijateljima (1 Kor 15,25).

Svijet živi u tjeskobi zbog neizvjesnosti u pogledu sadašnjosti i budućnosti. Teologija ne može smiriti to nespokojstvo reduciranjem eshatologije na preživljavanje nakon smrti. Prelazeći granice smrti pojedinca, Sveto pismo odgovara na pitanje o budućoj povijesti najavljujući Kristov drugi dolazak u slavi. Budućnost kršćanina osvijetljena je slavnim očekivanjem Kristovog drugog dolaska, nadom svih kršćana (1 Tim 1,1).

4. Kataklizmičan
Kraj ovoga svijeta već bio je najavljen u Starome zavjetu. Novi zavjet povezuje taj kraj s Kristovim drugim dolaskom (Mt 13,40.41). Prema proroku Danielu, kamen koji se odvalio od brijega uništit će i smrviti sva kraljevstva svijeta u prah (Dan 2,44). Isto onako kao što je potop uništio pretpotopni svijet, i Kristov će dolazak prouzročiti da će nebesa “iščeznuti s velikom lomljavom” i Zemlja izgorjeti (2 Pt 3,10). Budući da Bog želi uspostaviti “novo nebo i novu zemlju” (Otk 21,1), kraj svijeta kakav mi danas poznajemo imat će ne samo globalne, već i kozmičke dimenzije.

5. Iznenadan
Transcendentalni karakter drugog dolaska naglašava se i njegovom iznenadnošću. Muškarci i žene bit će iznenađeni Kristovim dolaskom. Isus se poslužio s nekoliko metafora da bi na to upozorio svoje učenike: lopov u noći (Mt 24,42-44; Lk 12,40; 1 Sol 5,2.4; 2 Pt 3,10), zaručnik i deset djevica (Mt 25,1-13), potop i pretpotopni svijet (Mt 24,38.39). Apostol Pavao ovome dodaje metaforu o bolovima porodilje (1 Sol 5,3).

Umjesto da nagovješćuju neki potajni ili nevidljivi drugi dolazak, kao što neki pogrešno tvrde, ove slike najavljuju prizor iznenadne i neočekivane akcije. Upravo zato je Isus pozvao učenike da bdiju (Mt 25,13; 24,42). Rekao im je: “Zato i vi budite pripravni, jer će Sin Čovječji doći u čas kad se ne nadate.” (Mt 24,44)

Slike kojima su se poslužili Isus i Pavao uopće ne spominju vrijeme dolaska: gospodar kuće ne zna kada će lopov doći; djevice ne znaju kad će se pojaviti zaručnik; porodilja ne zna kada će bolovi početi. Nitko ne zna taj čas, ni anđeli, čak ni Sin, već samo Otac. Učenici nisu obaviješteni o točnom vremenu.

Međutim, Isus je objavio znakove koji će najaviti Njegov drugi dolazak ne zato da omoguće izračunavanje vremena dolaska, već da privuku pozornost učenika i da ih održe budnima. Nitko ne zna hoće li Gospodar doći uvečer, u pola noći, u ranu zoru ili ujutro; međutim, nitko ne treba spavati kad On iznenada stigne jer su važni događaji već najavili blizinu Njegova dolaska. Važno je da pomno pratimo znakove.

Richard P. Lehmann