Nada Izraela

13. 06. 2023.

“Rabbi, znamo da si od Boga došao kao učitelj, jer nitko ne može činiti čudesa koja ti činiš ako Bog nije s njim.” (Ivan 3,2)

Čak i da nema ničega drugog u cijelom Svetom pismu što nedvosmisleno ukazuje na put u Nebo, našli bismo to u ovim riječima (Ivan 3,1-16). One nam govore što je obraćenje. One nam govore što moramo učiniti da bismo bili spašeni. I, prijatelji moji, želim vam reći da to udara u sam korijen površnog djelovanja u vjerskom svijetu. To udara u samu pomisao da možete postati Božje dijete bez ikakve posebne promjene. U nama će doći do odlučujuće promjene ako Božja istina nađe mjesto u našem srcu jer ona posvećuje život i karakter. A kad budemo vidjeli plodove pravednosti u onima koji tvrde da posjeduju pravu istinu, kao što tvrdimo mi, pokazat će se smjer djelovanja koji svjedoči da smo naučeni od Krista.

Kada je Krist, Nada Izraela, bio prikovan na križ i podignut, kao što je rekao Nikodemu, nada Njegovih učenika umrla je zajedno s Njim. Oni to nisu mogli objasniti. Nisu razumjeli ništa od onoga o čemu im je Krist unaprijed govorio.

Ali nakon uskrsnuća, njihova nada i vjera također su uskrsle i oni su krenuli propovijedati o Kristu i to raspetom. Govorili su da je Gospodar života i slave bio nečistim rukama otet i razapet, ali da je uskrsnuo iz mrtvih. I tako su oni, s velikom odvažnošću, govorili riječi života na koje su ljudi reagirali s velikim zaprepaštenjem.

Farizeji i ostali koji su slušali učenike kako hrabro objavljuju da je Isus Mesija, zaključili su da su oni bili s Isusom i učili od Njega. Govorili su, naime, isto kao što je Isus govorio. To je njihove slušatelje učvrstilo u uvjerenju da su oni bili naučeni od Isusa. A što je s ostalim Kristovim učenicima u svim sljedećim vjekovima? Svi su oni učili od Isusa, svi su bili u Njegovoj školi. Učili su Kristove pouke o živoj vezi koju duša ima s Bogom. O tome da je živa vjera presudna za naše spasenje i da se moramo osloniti na zasluge krvi raspetog i uskrslog Spasitelja — na Krista, našu pravednost. (Faith and Works, str. 63,64)

Za razmišljanje: Ako bi me netko tko me ne poznaje promatrao jedan tjedan, bi li zaključio da sam “učio od Isusa“?