Najbolji Prijatelj

14. 01. 2023.

“Više vas ne nazivam slugama, jer sluga ne zna što namjerava činiti gospodar. Nazvao sam vas prijateljima, jer vam saopćih sve što sam čuo od Oca.” (Ivan 15,15)

Vidjela sam da je prednost svakog kršćanina da osjeti snažno djelovanje Božjeg Duha. Onda će blagi, nebeski mir prožimati misli i vi ćete uživati u razmišljanju o Bogu i Nebu. Gostit ćete se slavnim obećanjima iz Božje riječi.

Ipak, imajte na umu da ste tek započeli živjeti kršćanskim životom. Znajte da ste tek učinili prve korake na putu koji vodi u vječni život. Ne dajte se zavesti. Plašim se da mnogi od vas ne znaju što je vjera. Osjetili ste određeno uzbuđenje, određene osjećaje, ali nikada niste shvatili pravu težinu grijeha. Nikada niste osjetili svoje jadno stanje i odvratili se od zlih putova s gorkom boli. Nikada niste umrli svijetu. Još uvijek volite njegova zadovoljstva; rado se uključujete u razgovor o svjetovnim pitanjima. Međutim, kada se spomene Božja istina, nemate što za reći. Zašto šutite? Zašto toliko volite razgovarati o svjetovnim stvarima, a šutite o temi koja vas treba najviše zanimati, koja treba zaokupiti cijelu vašu dušu. Božja istina ne prebiva u vama.

Vidjela sam da se mnogi prikazuju poštenima u svojem ispovijedanju vjere, ali se u njihovoj nutrini krije pokvarenost. Ne zavaravajte sebe, vi koji ispovijedate vjeru lažnog srca. Bog gleda u srce. “Ta, usta govore onim čega je srce prepuno!” (Matej 12,34) Vidjela sam da je u srcu takvih bio svijet, a Isusove vjere nije bilo. Ako oni koji kažu da su kršćani vole Isusa više od svijeta, rado će govoriti o Njemu, svojem najboljem Prijatelju prema kojem su usmjereni njihovi najuzvišeniji osjećaji.

On im je došao pomoći kada su bili izgubljeni i jadni. Umorni i opterećeni grijehom, okrenuli su se Njemu. On je skinuo njihov teret krivnje i grijeha, uzeo njihovu tugu i žalost i dao novi smjer njihovoj ljubavi. Što su nekad voljeli, to danas mrze; a što su nekada mrzili, to sada vole. (Spiritual Gifts, sv. 2, str. 258,259)

Za razmišljanje: Je li Isus moj najbolji Prijatelj? Govorim li o Njemu govorim više nego o zemaljskim prijateljima?

 

Preporučujemo: