Najdraži

8. 04. 2023.

“I glas s neba reče: ‘Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, koga sam odabrao!’” (Matej 3,17)

Oni koji razmišljaju o posljedicama ubrzavanja ili ometanja širenja Radosne vijesti, obično imaju na umu posljedice koje to ostavlja na njih ili na svijet. Rijetki razmišljaju kako se to odražava na Boga, na patnje što ih je grijeh prouzročio našemu Stvoritelju. Cijelo je Nebo trpjelo u Kristovoj smrtnoj borbi, ali to trpljenje nije ni počinjalo ni završavalo Njegovim pojavljivanjem u obličju čovjeka. Križ otkriva našim otupjelim osjetilima bol koju je grijeh od samoga začetka nanosio Božjem srcu. Svako udaljavanje od pravde, svako okrutno djelo, svaki čovjekov neuspjeh da dostigne božanski ideal nanosi Bogu bol. Kad su Izraela snašle nevolje kao neizbježiva posljedica odvajanja od Boga — podložnost neprijateljima, okrutnost i smrt — bilo je rečeno da “Jahve više ne mogaše trpjeti da Izraelci pate”. “I on im posta spasiteljem u svim njihovim tjeskobama. … U svojoj ljubavi i samilosti sâm ih je otkupio, podigao ih i nosio u sve dane od davnine.” (Suci 10,16; Izaija 63,9)

Njegov “Duh posreduje za nas neizrecivim uzdisajima”. Dok “sva stvorenja zajedno uzdišu” (Rimljanima 8,26.22), srce beskonačnog Oca suosjeća u boli. Svijet je velika kuća jada, prizor takve bijede da se ne usuđujemo dopustiti mislima da se njome bave. Da bismo shvatili kolika je ta bijeda, teret bi bio prestrašan. Ali Bog sve to osjeća. Da bi uništio grijeh i njegove posljedice, žrtvovao je svojega Najdražega i dao nam moć da zajedno s Njim učinimo kraj tome prizoru bijede. “Ova Radosna vijest o Kraljevstvu propovijedat će se po svemu svijetu, svim narodima za svjedočanstvo, i tada će doći svršetak.” (Matej 24,14) (Odgoj, str. 218)

Za razmišljanje: Kada je Bog toga dana s Neba objavio da je Isus Njegov ljubljeni Sin koji je po Njegovoj volji, znao je što Ga čeka — život patnje i smrt. Kao što je zabilježila Ellen G. White, cijelo Nebo patilo je s Isusom. Da sam ja bio na Nebu u vrijeme kada je Isus patio na Zemlji radi spasenja palog čovječanstva od grijeha, što bih rekao Bogu Ocu da Ga utješim?

 

Preporučujemo: