Naš nepogrešivi Sudac

5. 11. 2011.

“Poznaj Boga, svoga oca, i služi mu čitavim srcem i spremnom dušom, jer Jahve ispituje sva srca i zna sve misli i namjere.” (1. Ljetopisa 28,9)

Gospodin je ispravan i nepogrešiv u svojem razumijevanju. On razumije način na koji djeluje ljudski um, načela po kojima djeluju ljudska oruđa koja je On oblikovao, i kako će reagirati u susretu s nekim te kako će se ponašati prilikom svake kušnje koja ih snađe, u svakoj prilici u kojoj se budu našli. “Jer pred Jahvinim su očima čovjekovi putovi, i on motri sve njegove staze.” (Izreke 5,21) “Oči su Jahvine na svakome mjestu i budno motre i zle i dobre.” (Izreke 15,3) “Jer pogledom granice zemlje hvata i opaža sve pod svodom nebeskim.” (Job 28,24) “Jer Jahve ispituje sva srca i zna sve misli i namjere.” (1. Ljetopisa 28,9) On poznaje misli koje nam dolaze na um, svaku od njih. Bog sažalijeva sirote duše koje varaju same sebe i gaze Njegovu istinu. Neka pšenica i kukolj rastu zajedno do žetve. Imajte samilosti i sažaljenja za sljepoću umova koji su pod vladavinom Sotone, ali obuzdajte svoj gnjev i strast i ne donosite svoj sud nad njima. One koji preziru Njegovu istinu prepustite u Božje ruke. Nisu vam dani pravo i sloboda donošenja presude nad drugima. Ni Mojsiju nije bilo dano da izrekne osudu protiv pobunjenog Izraela. Očite slabosti naših oruđa, kao u Mojsijevu slučaju, donijet će svoju nagradu.

Božji radnici moraju nastaviti nositi krivnju da oni donose nesreće Izraelu, ali im nije dopušteno da takve tvrdnje postanu istinite. Ne idite na sabor izrugivača, ne sjedite u društvu podsmješljivaca, držite se podalje od onih koji će vašu nazočnost iskoristiti da vam govore o ponižavajućim stvarima, i vašu vjeru zasuti prijezirom. Ne ulazite u sukob s takvim ljudima. Nećete imati posla samo s ljudima, već i sa Sotonom i njegovom crkvom. Kad ste primorani na susret s njima, prisjetite se Spasiteljevih riječi: “Evo, šaljem vas kao janjce među vukove.” (Luka 10,3) Gospodin mora biti vaš oslonac; On će vas odjenuti božanskom opremom, a Njegov Sveti Duh utjecat će na vaš um i srce tako da vaš glas neće zvučati kao zavijanje vukova.

Nikada ne smijemo zaboraviti da smo Kristovi predstavnici. Kad nevjerne i zabludjele duše dođu među nas, mi ne možemo koristiti tjelesno oružje. Ni neljubazna ili osorna riječ, obrambena ili uvredljiva, ne smije pobjeći s naših usana ili biti zapisana našom rukom. Ako smo hulili, ne smijemo to više činiti. “A ovo je sredstvo pobjede koje pobjeđuje svijet: naša vjera.” (1. Ivanova 5,4) (Letter 18, 1895.)