Naš osobni Vodič

12. 07. 2013.

“I uši će tvoje čuti riječ gdje iza tebe govori: ‘To je put, njime idite’, bilo da vam je krenuti nadesno ili nalijevo.” (Izaija 30,21)

Nemam uzvišenije želje nego da vidim naše mlade kako nadahnuti duhom čiste vjere prihvaćaju križ i slijede Isusa. Idite naprijed, mladi učenici Isusa Krista, usmjeravani načelima, odjeveni u haljine neporočnosti i pravednosti. Vaš Spasitelj dovest će vas u položaj u kojemu ćete najuspješnije koristiti svoje sposobnosti i biti najkorisniji. (5T 87)
“Ako komu od vas nedostaje mudrosti neka ište od Boga, koji svima daje obilno i bez prigovora, i dat će mu je!” (Jakov 1,5) Ovo obećanje dragocjenije je od zlata i srebra. Ako ponizna srca budeš tražio božansko usmjerenje u svakoj nevolji i nedoumici, Njegova riječ ti je zalog da ćeš dobiti milostivi odgovor. Njegova Riječ nikada neće iznevjeriti. (Isto, 427)
Kako se budemo približavali vremenu svršetka, laž će se sve više miješati s istinom, tako da će samo oni koje vodi Sveti Duh biti u stanju razlikovati istinu od zablude. Mi moramo ulagati sve moguće napore da se održimo na Božjem putu. Ne smijemo ni u kojem slučaju odbaciti Njegovo vodstvo i oslanjati se na čovjeka. Gospodnji anđeli strogo bdiju nad onima koji se u vjeri oslanjaju na Gospodina i pružaju im posebnu pomoć u teškim trenucima. Svakoga dana trebamo dolaziti pred Gospodina u punoj sigurnosti vjere i od Njega tražiti mudrost. … Oni koje vodi Gospodnja riječ sa sigurnošću će raspoznati razliku između zablude i istine, između grijeha i pravednosti. (7BC 907)
“Emanuel, s nama Bog.” To ime nam znači više od svega. To postavlja širok temelj našoj vjeri! Kakvu nadu u besmrtnost stavlja pred vjernu dušu! Bog s nama u Kristu Isusu treba nas pratiti na svakom koraku našeg putovanja prema Nebu! Sveti Duh s nama kao naš Utješitelj, kao Vodič u našim nedoumicama, treba ublažiti naše tuge, zaštititi nas od kušnji! (SD 295)
Onaj koji čini Božju volju, koji ide stazom koju je Bog označio, ne može se spotaknuti i pasti. Svjetlost Božjeg Duha koji ga vodi daje mu jasnu predodžbu o njegovoj dužnosti i vodi ga pravo do završetka njegova djela. (Isusov život, str. 432)