Naš utjecaj je sila na dobro ili na zlo

22. 07. 2016.

“Umnici će blistati kao sjajni nebeski svod, i koji su mnoge učili pravednosti, kao zvijezde navijeke, u svu vječnost.” (Daniel 12,3)
Iskustvo slično onome kakvo je imao Krist u pustinji kušnji imat će svi pravi kršćani, a posebno oni koji su uposleni u spašavanju duša iz Sotoninih zamki. Oni će se naći na udaru neprijatelja svake pravednosti. Ali kao što je Krist pobijedio, i oni mogu pobijediti Njegovom milošću. Kada su izloženi bolnim kušnjama, kršćani ne trebaju pomisliti da ih je Bog napustio. Ako odole, Sotona će otići od njih, a anđeli će im služiti, baš kao što su služili Kristu. Nijedna utjeha nije ravna onoj u kojoj kršćani uživaju kada strpljivo podnesu kušnju i svladaju Sotonu. Oni time svjedoče za Isusa oslanjajući se u potpunosti na Božje riječi: “Pisano je”, i tako odolijevaju svakom napadu Sotone sve dok ga konačno ne potuku i pobijede. Nemojmo ni u kojem slučaju omalovažavati ljude samo zato što su okrutno kušani i što izgleda da će ih visoki valovi potopiti. Moramo imati na umu da je Isus bio bolno kušan u svakom pogledu, baš kao i mi, da bi mogao pomoći svima koji se kušaju. … Svi mi vršimo određeni utjecaj. Naše riječi i djela ostavljaju neizbrisiv dojam. Naša je dužnost da živimo ne za sebe, već za dobro drugih i zato se ne trebamo vladati prema osjećajima, već prema načelima. Trebamo imati u vidu da naš utjecaj vrši silu za dobro ili za zlo. Mi smo ili svjetlo koje razgaljuje, ili oluja koja uništava. … Božji zakon zahtijeva od nas da volimo druge isto kao što volimo sebe. Stoga svaka sposobnost i aktivnost uma mora biti usmjerena na činjenje što je moguće više dobra. … Kako je samo drago Darodavcu kad mi posjedujemo bogate darove duše tako da oni s velikom silom svjedoče drugima! Oni tvore vezu između Boga i ljudi i otkrivaju Kristov Duh i osobine Neba. Sila svetosti koja se vidi, ali kojom se ne razmećemo, govori rječitije od najbolje propovijedi. Ona govori o Bogu i ukazuje ljudima na njihovu dužnost moćnije od riječi. (Letter 39, 1887.; Manuscript Releases, sv. 20, 137,138)