Naša snaga i naša sigurnost

8. 09. 2013.

“Ubuduće budite jaki u Gospodinu i njegovoj silnoj moći!” (Efežanima 6,10)

Mnogi su duhovno slabi jer gledaju na sebe umjesto na Krista. … Krist je velika riznica iz koje u svakoj prigodi možemo dobivati snagu i sreću. Zašto, onda, odvraćamo svoje oči od Njegovog obilja da bismo gledali svoju slabost i žalili zbog nje? Zašto zaboravljamo da nam je On spreman pomoći u svakoj potrebi? Njega sramotimo kada govorimo o svojoj neuspješnosti. Umjesto da gledamo sebe, gledajmo stalno na Isusa postajući svakoga dana sve sličniji Njemu, sve sposobniji da govorimo o Njemu, sve spremniji da se poslužimo Njegovom ljubaznošću i gotovošću da nam pomogne, da primimo blagoslove koje nam je ponudio. I dok na taj način živimo u zajedništvu s Njim, jačamo u Njegovoj snazi služeći kao pomoć i blagoslov onima oko sebe.
Krist čini sve da postanemo jaki. Dao nam je svojega Svetoga Duha, koji nas treba podsjetiti na sva obećanja koja nam je dao da bismo mogli imati mir i ugodnu sigurnost da su nam grijesi oprošteni. Kada bismo usmjerili svoj pogled na Spasitelja, kada bismo se oslonili na Njegovu snagu, bili bismo prožeti osjećajem sigurnosti jer bi Kristova pravednost postala naša. …
Kada vas napadnu kušnje, kao što će se sigurno i dogoditi, kada vas okruže brige i neprilike i kada se zbunjeni i obeshrabreni skoro predate očaju, gledajte, o gledajte, prema mjestu gdje ste posljednji put očima vjere ugledali svjetlo pa će tama koja vas okružuje biti raspršena blistavim sjajem Njegove slave. Kada se grijeh bori za prevlast u vašoj duši i opterećuje vašu savjest, kada nevjerovanje zamračuje misli, pođite Spasitelju! Njegova milost dovoljna vam je da porazi grijeh. On će vas pomilovati i učiniti da budete radosni u Gospodinu. (RH, 1. listopada 1908.)
Bog želi da se naš um razvija. On nam želi pokloniti svoju milost. … Trebamo postati jedno s Kristom kao što je On jedno sa svojim Ocem, i Otac će nas ljubiti kao što ljubi svojega Sina. Mi možemo dobivati istu pomoć koju je Krist dobivao, možemo primati snagu za svaku priliku jer će nam Gospodin biti prednja i zadnja straža. On će nas okružiti sa svih strana. (1SM 416)

Leave a Comment