Ne sudite

16. 11. 2011.

“Nemojte suditi, da ne budete suđeni! Jer kako budete sudili, onako će se i vama suditi; kako budete mjerili, onako će se i vama mjeriti.” (Matej 7,1.2)

Posve mi je jasno kako neprijatelj djeluje i stoga želim reći svakoj duši: “Nemojte suditi, da ne budete suđeni! Jer kako budete sudili, onako će se i vama suditi; kako budete mjerili, onako će se i vama mjeriti.” Postoji vrijeme kad trebamo zauzeti čvrsti stav, no, u veličanju Gospodina nemojte osuđivati i optuživati jedni druge. Kad bi se Božji narod razjedinio, to bi izazvalo veselje kod svih sila pakla.

Priprema se put prepirke i podjela. Neki se nalaze u velikoj opasnosti da odplutaju strujom u nevjerstvo. Neka vaša zadaća bude spašavanje ovih ugroženih duša. U mojem srcu je tuga, velika tuga što oni ne shvaćaju svoje ponašanje.

Postoji nešto što možete učiniti. Možete uvidjeti kako ste i sami u stanju da vam treba pokajanje. Vašem je srcu prijeko potrebno obraćenje. Kraj je blizu, a vremena je malo. Ustrajno molite Boga; pripremite Kraljev put i uzdignite visoko zastavu istine na kojoj su ispisane “Božje zapovijedi i vjera u Isusa”. Dok napredujete korak po korak, naviještajte: “Na tome se temelji postojanost svetih koji čuvaju Božje zapovijedi i vjeru u Isusa.” (Otkrivenje 14,12)

Mojsije je objavio: “Ja sam vas, eto, poučio o zakonima i uredbama, kako mi je Jahve, Bog moj, naredio da ih vršite u zemlji u koju idete da je zaposjednete. Držite ih i vršite: to će u očima naroda biti vaša mudrost i vaša razboritost. Kad oni čuju za sve ove zakone, reći će: ‘Samo je jedan narod mudar i pametan, a to je ovaj veliki narod.’ Jer, koji je to narod tako velik da bi mu bogovi bili tako blizu kao što je Jahve, Bog naš, kad god ga zazovemo? Koji je to narod tako velik da bi imao zakon i uredbe pravedne kao što je sav ovaj Zakon koji vam ja danas iznosim? Zato pazi i dobro se čuvaj da ne zaboraviš događaje što si ih svojim očima vidio; neka ti ne iščeznu iz srca ni jednoga dana tvoga života; naprotiv, pouči o njima svoje sinove i sinove svojih sinova.’” (Ponovljeni zakon 4,5-9) (Letter 30, 1906.)

A Spasitelj je jasno izrekao: “Jer kako budete sudili, onako će se i vama suditi.” Tko može stajati pred Bogom i tvrditi da je besprijekornog karaktera, neporočnog života? Kako se, dakle, bilo tko usudi kritizirati i suditi svoju braću? Oni koji se mogu nadati spasenju Kristovim zaslugama, koji moraju tražiti oprost snagom Njegove krvi, podložni su najvećoj odgovornosti da primjenjuju ljubav, smilovanje i praštanje prema svojim bližnjima koji su također u grijehu.

Kad osuđujete druge, Gospodin sudi vas. Neka Gospodin pokrene srce svakog pojedinog vjernika crkve sve dok se Njegova preobražavajuća sila ne očituje u njegovu životu i karakteru. Onda nećete kritizirati jedni druge kad se okupite, već razgovarati o Isusu i Njegovoj ljubavi. (Review and Herald, 30. studenoga 1886.)

Leave a Comment