Ne tako tajno uskrsnuće

23. 12. 2022.

“Jer će sam Gospodin sa zapovjedničkim zovom, s glasom arkanđela i sa zvukom trube Božje sići s neba, i najprije će uskrsnuti umrli u Kristu. Zatim ćemo mi živi, mi preostali, biti skupa s njima odneseni u zrak na oblacima u susret Gospodinu. I tako ćemo zauvijek biti s Gospodinom.” (1. Solunjanima 4,16.17)

U ovim redcima nalazimo najslikovitiji biblijski opis uskrsnuća. Pavao piše da ćemo “mi živi, mi preostali, biti skupa s njima [uskrslim mrtvima] odneseni u zrak na oblacima u susret Gospodinu” (1. Solunjanima 4,17).

Ovdje trebamo obratiti pozornost na riječ “odneseni”. Grčka riječ koja se krije iza prijevoda znači “uhvatiti”, “zgrabiti” i “brzo prenijeti”. Dakle, kada Pavao govori o uznesenju na svršetku vremena, misli da će o drugom dolasku Božji narod biti uzet ili uznesen da se susretne s Onim koji dolazi na nebeskim oblacima.

Imajući na umu 17. redak, ne čudi što kršćani ovdje govore o uznesenju. Zato je nezamislivo da su pojedinci zaključili da će ono biti tajno.

Pavao nam kaže u kojoj će mjeri ono biti tajno. Prvo, on povezuje uznesenje s drugim dolaskom. To će se zbiti u vrijeme kada Isus dođe. A koliko je skriven Njegov dolazak? Prema samom Isusu, bit će vidljiv kao bljesak munje na nebu (Matej 24,27). A u Otkrivenju stoji da će Ga vidjeti “svako oko” (Otkrivenje 1,7).

Međutim, Pavao dodatno otklanja svaku tajnovitost rekavši da “će sam Gospodin sa zapovjedničkim zovom, s glasom arkanđela i sa zvukom trube Božje sići s neba” (1. Solunjanima 4,16). Svi glasovi, pozivi i pobjedonosno trubljenje u trube probudit će one koji počivaju u grobovima. Dolazak će biti isto tako glasan kao što će biti vidljiv.

Uznesenje i drugi dolazak lišeni su svake tajnovitosti. Bit će praćeni glasnim povikom, glasom arkanđela, zvukom trube (redak 16), nebeskim prizorom koji će biti vidljiv kao kad munja obasja nebo (Matej 24,27), toliko rasprostranjenim da će ga ugledati svako oko (Otkrivenje 1,7), širom svijeta otvorit će se grobovi i uskrsnut će mrtvi koji su prihvatili Isusa kao svojega Gospodina (1. Solunjanima 4,16; 1. Korinćanima 15,52).

Nimalo tajno uznesenje doista će biti najbolja predstava na svijetu. Radujem se tome danu cijelim srcem!

 

Preporučujemo: