Nebeski Trgovac

29. 05. 2023.

“Nadalje: s kraljevstvom je nebeskim kao s trgovcem koji traži skupocjeno biserje.” (Matej 13,45)

Kristovo Evanđelje je blagoslov koji svi mogu imati. Najsiromašniji su kao i najbogatiji sposobni da kupe spasenje; jer nikakva veličina zemaljskih dobara ne može ga platiti. Ono se stječe dragovoljnom poslušnošću, predajući sebe Kristu, postajući Njegovo otkupljeno vlasništvo. Obrazovanje, čak i ono najvišeg stupnja, ne može samo po sebi čovjeka približiti Bogu. …

Mi moramo tražiti zrno bisera velike vrijednosti, ali ne na svjetovnom tržištu ili na svjetovan način. Cijena koju moramo platiti nije izražena zlatom i srebrom, jer biser pripada Bogu. Odbacimo pomisao da nam svjetovne ili duhovne prednosti mogu priskrbiti spasenje. Bog traži našu dragovoljnu poslušnost. On zahtijeva da se odrečemo svojih grijeha. …

Ima nekih koji naizgled stalno traže nebesko zrno bisera, ali nisu se potpuno odrekli svojih loših navika. Oni ne umiru sebi da bi Krist mogao u njima živjeti. I zato ne nalaze svoje dragocjeno zrno bisera. Oni još nisu svladali nesveto častoljublje i svoju sklonost prema svjetovnim privlačnostima. Oni nisu uzeli svoj križ niti su pošli za Kristom putom samoodricanja i žrtvovanja. Skoro kršćani, a ipak ne potpuno kršćani, oni su naizgled vrlo blizu nebeskom kraljevstvu, ali ne uspijevaju u njega ući. Spašen skoro, ali ne i potpuno, znači biti ne skoro, već potpuno izgubljen.

Usporedba o trgovcu koji traži skupocjeni biser ima dvojako značenje: ona se ne odnosi samo na ljude koji traže nebesko kraljevstvo, već i na Krista koji traži svoje izgubljeno naslijeđe. Krist, nebeski Trgovac koji traži skupocjeni biser, vidio je u izgubljenom čovječanstvu biser velike vrijednosti. U čovjeku, uprljanom i uništenom grijehom, vidio je mogućnost otkupljenja. Srca koja su bila poprište bitke sa Sotonom, i koja su bila izbavljena silom ljubavi, mnogo su dragocjenija Spasitelju od onih koja nikada nisu pala. Bog nije gledao na čovječanstvo kao na buntovno i bezvrijedno mnoštvo; On ga je gledao Kristovim očima i vidio što ono može postati silom Njegove otkupiteljske ljubavi. On je prikupio sva bogatstva cijelog svemira i dao ih da kupi biser. (Isusove usporedbe, str. 74,75)

Za razmišljanje: Ako se spasenje može kupiti dragovoljnom poslušnošću Bogu, što ljudska bića sprečava da Mu u potpunosti predaju svoju volju?