Nebeski Trs

3. 02. 2023.

“On siječe svaku mladicu na meni koja ne rađa roda, a pročišćava svaku koja rađa rod, da rodi više roda.” (Ivan 15,2)

Od Kristovih se sljedbenika očekuje da iziđu iz svijeta, da se odvoje i ne dotiču ničega nečistog; oni imaju obećanje da su sinovi i kćeri Svevišnjega, članovi kraljevske obitelji. Ali ako sa svoje strane ne ispune uvjete, ne mogu i neće moći doživjeti ispunjenje tog obećanja. U Božjim očima ništa ne znači ispovijedanje kršćanstva; samo istinska, ponizna i voljna poslušnost Njegovim zahtjevima odlikuje djecu koju je On posvojio, koja su primatelji Njegove milosti, dionici Njegovog velikog spasenja. Takvi će biti posebno postavljeni za gledanje svijetu, anđelima i ljudima. Jasno će se moći razabrati njihov poseban, svet karakter, koji će ih odvojiti od svijeta, od njegovih sklonosti i požuda.

Vidjela sam da će tek malo njih odgovarati ovom opisu. Njihova ljubav prema Bogu ogleda se u riječima, a ne u djelima i istini. Njihovi postupci i djela svjedoče da su djeca tame, a ne svjetla. Njihova djela nisu učinjena u Bogu, već u sebičnosti i nepravednosti. Njihova srca ne poznaju Njegovu obnavljajuću milost. Oni nisu iskusili preobražavajuću silu koja bi ih potaknula da žive kao što je Krist živio. Oni koji su žive loze na nebeskom Trsu, crpit će iz Njega sokove i hranu. Oni neće biti osušene i besplodne loze, već će pokazivati život i snagu, napredovat će i donositi plod na slavu Bogu. Oni će odstupiti od svake nepravde i dovršiti posvećenje u strahu Božjemu.

Poput starog Izraela, Crkva je sramotila svojega Boga time što je odstupila od svjetla zanemarujući svoje dužnosti i zlorabeći svoju visoku i uzvišenu prednost odvojenosti i svetosti karaktera. Njezini su članovi prekršili zavjet da će živjeti isključivo za Boga. Pridružili su se sebičnim ljudima koji vole svijet. Njeguju ponositost, ljubav prema uživanjima i grijeh pa ih je Krist napustio. Njegovom Duhu nema mjesta u Crkvi. Sotona radi ruku pod ruku s onima koji tvrde da su kršćani, ali su u tolikoj mjeri lišeni duhovnog prosuđivanja da ga ne primjećuju. … Po plodovima ćete ih njihovim prepoznati. (Svjedočanstva za Crkvu, sv. 2, str. 368,369)

Za razmišljanje: Što mogu učiniti da ne budem kršćanin samo po imenu?