Nebo dolje i Nebo gore

31. 12. 2012.

„Uistinu, sve što je nekoć napisano, napisano je nama za pouku, da strpljivošću i utjehom, koje daje Pismo, trajno imamo nadu.“ (Rimljanima 15,4)

Mi imamo samo jedno vrijeme kušnje u kojemu možemo oblikovati karakter, a naša vječna budućnost ovisi o karakteru koji smo oblikovali. Oni koji zahvaljujući Kristovoj milosti oblikuju na Zemlji karakter s nebeskim obilježjima, pod milostivim utjecajem Svetoga Duha bit će osposobljeni primiti vječnu nagradu. Oni će postati dionici nebeske naravi, sačuvani od pokvarenosti koju su strasti donijele na svijet. Upravo će nas činjenica da je naš karakter sličan Kristovom pokrenuti da zapjevamo pjesme slavljenja i zahvalnosti Bogu i Janjetu. Oni koji cijene Kristovu dobrotu, milost i ljubav; koji su se gledajući na Njega preobrazili u Njegovo obličje, bit će sudionici u vječnom životu. Osobine njihovog karaktera slične su Kristovim osobinama i oni će uživati u počinku koji preostaje Božjem narodu. …

Ako želimo vidjeti Nebo, moramo imati Nebo ovdje dolje, na Zemlji. Mi moramo imati Nebo da bismo mogli doći na Nebo. Mi moramo imati Nebo u svojoj obitelji i neprestano se preko Krista približavati Bogu. Krist je veliko, privlačno središte i Božje dijete koje je sakriveno u Kristu susreće se s Bogom i utapa u božansko Biće. Molitva je život duše, to je hranjenje Kristom, to je potpuno okretanje našega lica Suncu Pravednosti. Kada svoje lice okrenemo prema Njemu, i On okreće svoje lice prema nama. …

Jednostavnom, ozbiljnom, skrušenom molitvom povećava se naša usmjerenost prema Nebu (Rimljanima 8,6). Nijedno drugo sredstvo milosti ne može je zamijeniti niti sačuvati zdravlje duše. Molitva dovodi dušu u neposrednu vezu s Izvorom života, jača duhovne mišiće i tetive našeg vjerskog iskustva jer živimo vjerom, gledajući Onoga koji je nevidljiv. …

Božja riječ je duhovna žitnica iz koje duša prima hranu koja će ojačati naš život. Čitajući Božju riječ, nalazimo doktrinu, propise, obećanja, savjete, ukore i riječi ohrabrenja koje će rješavati hitne slučajeve i potrebe svakog ljudskog uma. Ovdje se svaki muškarac i svaka žena, svi koji pripadaju Bogu, mogu potpuno opremiti za svako dobro djelo, jer „svako je pismo od Boga nadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje i za odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude savršen – opremljen za svako djelo ljubavi“ (2. Timoteju 3,16.17). (Signs of the Times, 31. srpnja 1893.)