Duhovnost

Neće se moći kupovati ni prodavati

“Ona čini da svi — mali i veliki, bogati i siromašni, slobodni i robovi — udare sebi žig na desnicu ili na čelo i da nitko ne može ni kupiti ni prodati ako nema udaren žig: ime Zvijeri ili broj njezina imena. Ovdje treba pronicavosti! Tko je prodoran, neka odgoneta značenje broja Zvijeri. To je, uistinu, broj čovjeka; njegov je broj šesto šezdeset i šest.” (Otkrivenje 13,16-18)

Ovo neobično proročanstvo govori o vremenu koje prethodi drugom Isusovom dolasku. Danas se svijet nalazi u povoljnijem položaju da se ostvari ovo proročanstvo nego ikad ranije. Ušli smo u razdoblje kreditnih kartica i kompjutorizacije bankovnih računa, i moguće je da se ovo proročanstvo iz Otkrivenja ostvari preko noći. Tekst kaže da će doći vrijeme kad oni koji ne budu imali žig, broj imena Zvijeri, neće moći ni kupiti ni prodati. Mnoge zemlje voljele bi stvoriti društvo bez gotovine, čime bi se smanjio broj provala u banke, pljački trgovina, džeparenja, ucjena s otkupninama i drugi oblici novčanih pljački. Takvo bi društvo imalo mnoge prednosti, ali bilo bi i otvorenije za zlouporabu opisanu u Otkrivenju.

U Bibliji nalazimo niz suprotnosti. Evo nekih: Jeruzalem — Babilon, istina — zabluda, poniznost — licemjerje, anđeli — zvijeri, pečat Božji — žig Zvijeri

Mi upravo želimo razgovarati o ovom posljednjem.

Božji pečat

Božji pečat predstavlja suprotnost žigu Zvijeri. Upravo će se zahvaljujući Božjem pečatu riješiti neki ključni zemaljski problemi. U Otkrivenju 7,1-3 čitamo da Božji anđeli zadržavaju vjetrove sukoba dok Božji narod ne bude obilježen Božjim pečatom na svojim čelima. Da bismo to bolje razumjeli, moramo se vratiti u prethodno poglavlje Otkrivenja. Krist dolazi u slavi, sili i veličanstvu. Svi ljudi će biti svjedoci tog završnog događaja i mnogi će moliti kamenje da padne na njih i sakrije ih od lica Janjeta. Spasit će se samo oni koji su primili Božji pečat.

Kad će se to dogoditi? U posljednje dane. Bog želi da se ljudi pripreme za susret s Njim. Ali zašto čitamo da će Njegov narod biti obilježen pečatom na svojim čelima? Pečat je od pamtivijeka znak vlasništva i autoriteta. Pečati su čuvali blaga, riznice, grobove, dokumente i potvrde tijekom niza stoljeća. Proroci su se služili načinom izražavanja bliskim narodu te stoga ne začuđuje slika o Bogu koji ima svoj pečat. “Pohrani ovo svjedočanstvo, zapečati ovu objavu među učenicima svojim.” (Izaija 8,16) “Obilježi čela sviju.” (Ezekiel 9,4) U Novom zavjetu spominje se pečat Svetoga Duha (2. Korinćanima 1,22; Efežanima 1,23). Na Kristu je počivao Očev pečat (Ivan 6,27).

Pečat u Otkrivenju predstavlja Božje odobravanje ili blagoslov. Božji pečat također predstavlja sličnost Kristovom karakteru, koju nalazimo među 144.000 spašenih iz Otkrivenja 7. i 14. poglavlja.

Pečat je važan iz tri razloga: na njemu se nalazi ime autoriteta koji stoji iza pečata, titula ili naziv tog autoriteta i područje kojim taj autoritet vlada.

Sjećam se Prvog kongresa o vjerskoj slobodi u Amsterdamu, gdje je pročitana poruka liberijskog predsjednika. Poruka se nalazila u omotnici zapečaćenoj predsjednikovim pečatom. Pečat je razlomljen pred svim zastupnicima kongresa. Na pečatu je bilo ime predsjednika, njegova titula i naziv njegove zemlje.

U muzejima širom svijeta možemo vidjeti pečate raznih vladara i kraljeva. U Muzeju Pergamon u Berlinu možete vidjeti pečate Nabukodonozora i drugih babilonskih vladara. U Britanskom muzeju u Londonu nalaze se mnogi pečati engleskih kraljeva. Nijedan zakon nema važnosti ako na njemu nema pečata.

Što je Božji pečat? Svakako, povezan je s Njegovim Zakonom. Obratimo zato pozornost na Deset zapovijedi. Jedina između deset zapovijedi koja sadrži sva tri elementa pečata jest četvrta zapovijed. U njoj nalazimo: ime — Gospodin ili Jahve, titulu — Stvoritelj, i područje — Nebo i zemlja i sve što je u njima.

Jednom sam prigodom pročitao: “Usred svijeta nalazi se Sveta zemlja. Usred Svete zemlje nalazi se Jeruzalem. Usred Jeruzalema nalazilo se Svetište, a usred Svetišta nalazio se Kovčeg Saveza. Usred Kovčega nalazio se Božji zakon, a usred Božjeg zakona nalazi se zapovijed o svetkovanju sedmog dana — subote, a usred subote je pečat živoga Boga.”

Možda ćete pitati: “Zašto se pečat nalazi u zapovijedi o suboti?” Prvo, to je jedina zapovijed koja nas podsjeća na Božju stvaralačku moć. Drugo, ona je znak otkupljenja Božjeg naroda svih vremena.

Da su svi ljudi ispravno svetkovali subotu, svi bi poznavali Jahvu i obožavali Ga sve od stvaranja svijeta do danas, i na Zemlji nikad ne bi bilo idolopoklonstva.

Kad je čovjek zaboravio na dan koji mu je Bog odredio za sjećanje, i kad je promijenio dan bogoslužja, Sotona se radovao. Uspio je Stvoritelju i Njegovim stvorenjima zadati udarac. Prema Izlasku 31,12 subota je trebala biti znak između Boga i Njegovog naroda. No kako se kraj svijeta približava, subota će opet biti znak. Ona je znak milosrđa, Božjeg milosrđa. Najveći dokaz u prilog suboti jest što ona, ako je pravilno shvaćena, otkriva djelovanje Božjeg milosrđa u životu pojedinca kršćanina. U Ezekielu 20,12 subota je znak posvećenja. A posvećenje je djelo Božje milosti.

Dakle, Bog nas zapečaćuje i posvećuje. (2. Korinćanima 1,21.22) Bog želi da Njegov narod u posljednje dane bude zapečaćen Njegovim pečatom. A Njegov pečat, subota, ne može biti stavljen na desnu ruku, već samo na čelo. Bog želi da čovjek svjesno, cijelim srcem, umom i dušom prihvati Njegovu milost.

Žig Zvijeri

Suprotnost Božjem pečatu jest žig Zvijeri koji može biti utisnut na um, ali i na ruku. Mnogi, naime, idu za mnoštvom i slijede Zvijer, iako nisu prihvatili sve što ona čini.

Zvijer je progonila Božji narod, promijenila Božji zakon i vladala 1260 godina. Ona je hulila na Boga. Ona će nastaviti svoju vladavinu dok Krist ne dođe. Mnogi aspekti, koje nalazimo u 7. poglavlju Knjige proroka Daniela, ponavljaju se i u Otkrivenju 13. poglavlju. Sila koja je promijenila Božji zakon predstavlja crkvu koja je napustila Božja načela. Njoj su pomagali rimski carevi. Ta promjena subote u prvi dan tjedna, nedjelju, naziva se žigom Zvijeri. “Nedjelja je znak naše vlasti”, stoji u časopisu jedne od tradicionalnih crkava. “Crkva je iznad Biblije i ovo prenošenje svetkovanja subote na nedjelju dokaz je ove činjenice.”

Tradicionalne crkve danas priznaju da za ovu promjenu nema biblijskih dokaza i tvrde da je upravo promjena svetkovanja subote u nedjelju dokaz njihove moći.

Biblija pokazuje da će svatko tko na kraju odbaci istinu o Božjem danu odmora primiti žig Zvijeri. A to znači da na sebe uzima ime, odnosno broj Zvijeri. U starom Babilonu svećenici su na rukama nosili amulete s nizom brojeva koji bi zajedno sačinjavali broj 666. Suvremeni Babilon također ima taj broj. Sjetimo se samo da pojedina slova na latinskom, grčkom i hebrejskom imaju svoju brojčanu vrijednost.

Bog želi da Njegov narod bude obilježen Njegovim pečatom na svojim čelima. Danas milijuni poštuju Njegovu Riječ. On još zadržava vjetrove sukoba i razaranja — da bi Njegov narod mogao biti zapečaćen. Bog ne prisiljava ljude da postanu građani Njegovog kraljevstva, već ih milostivo poziva da budu s Njim.

Prijatelju, pozivam vas da prihvatite plan koji Bog ima za vas. Zašto ne biste istupili i služili Mu cijelim srcem kako to On zaslužuje? Zašto Mu ne biste dopustili da vlada vašim životom? Druga mogućnost jest da primite žig i budete zauvijek odvojeni od Boga.

Budući da Bog dugo trpi i još uvijek nudi svoje čudesno spasenje, nema razloga da itko bude obilježen žigom i na kraju vječno odvojen od Boga. Dopustite Kristu da potpuno zavlada vašim životom i primite pečat živoga Boga!

David Currie

 

Podijeli