Nehemija 1

4. 03. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Nehemija 1”.

1 Riječi Nehemije, sina Hakalijina. I dogodi se — mjeseca kisleva, godine dvadesete — dok sam ja bio u tvrđavi Šušan, 2 da dođe Hanani, jedan od moje braće — on i ljudi iz Jude; i zapitah ih o Židovima, ostatku koji je preživio sužanjstvo, i o Jeruzalemu. 3 A oni mi rekoše: »Ostatak koji je preživio sužanjstvo tamo je u pokrajini u velikoj nevolji i sramoti. Srušene su i zidine Jeruzalema, a dveri mu ognjem spaljene.« 4 I dogodi se, kad sam čuo te riječi, da sjedoh i zaplakah. I tugovao sam nekoliko dana, i postio i molio se pred Bogom nebeskim. 5 I rekoh: »O Gospode, Bože nebeski, veliki i strašni Bože, koji čuvaš savez i milosrđe za one koji tebe ljube i koji drže tvoje zapovijedi! 6 Neka sad uho tvoje bude pozorno i oči tvoje otvorene da čuješ molitvu sluge svojega što je ja molim pred tobom danju i noću za sinove Izraelove, sluge tvoje, i ispovijedam grijehe sinova Izraelovih kojima smo ti zgriješili. Zgriješili smo i ja i dom oca mojega. 7 Veoma smo zlo činili prema tebi i nismo držali zapovijedi i propise i uredbe što si ih zapovjedio Mojsiju, sluzi svojemu. 8 Spomeni se, molim te, riječi što si je zapovjedio svojemu sluzi Mojsiju govoreći: ‘Ako se vi iznevjerite, ja ću vas rasuti među narode, 9 ali ako se obratite k meni i stanete držati moje zapovijedi i vršiti ih, budu li neki od vas prognani i nakraj neba, i odande ću ih skupiti i dovesti ih na mjesto što sam ga izabrao da u njemu nastanim ime svoje.’ 10 A oni su tvoje sluge i tvoj puk koji si otkupio svojom velikom snagom i svojom rukom jakom. 11 O, Gospodine, molim te, nek uho tvoje bude pozorno na molitvu sluge tvojega i na molitvu slugu tvojih koji su rad bojati se imena tvojega. I daj danas, molim te, uspjeha sluzi svojemu i udijeli mu milosrđe pred ovim čovjekom.« Ja sam, naime, bio kraljev peharnik.