Nehemija 6

9. 03. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Nehemija 6”.

1 I dogodi se, kad su Sanbalat i Tobija i Gešem Arapin i ostali naši neprijatelji čuli da sam sagradio zid i da u njemu nije ostalo pukotine (iako do toga vremena još ne bijah postavio vrata na dverima), 2 da mi Sanbalat i Gešem poručiše govoreći: »Dođi da se nađemo zajedno u nekom od sela u Onskoj ravnici.« No oni su smišljalikako da mi nanesu zlo. 3 Zato sam im poslao glasnike govoreći: »Ja obavljam veliki posao te ne mogu sići. Zašto da posao stane kad ga ja ostavim da bih sišao k vama?« 4 No oni su mi četiri puta slali ovu poruku, a ja sam njima uzvraćao istom besjedom. 5 Tada, peti put, posla Sanbalat k meni svojega momka s istom porukom, donoseći otvoreno pismo u ruci svojoj. 6 U njemu je pisalo: »Čuje se među narodima, i Gašmu to veli, da ti i Židovi smišljate pobunu. Prema tim glasinama, ti zato i gradiš zid da bi im ti postao kraljem. 7 Postavio si i proroke da razglase o tebi po Jeruzalemu govoreći: ‘U Judi je kralj!’ I te će se riječi sad pročuti kod kralja. Zato sad dođi da se posavjetujemo zajedno.« 8 Ali ja mu poručih govoreći: »Ništa nije tako kako ti kažeš, nego ti to izmišljaš u srcu svojemu.« 9 Naime, svi su nas oni htjeli uplašiti govoreći: »Klonut će im ruke od posla pa se on neće dovršiti.« Zato sad, Bože, ukrijepi ruke moje! 10 Ja zatim uđoh u kuću Šemaje, sina Delaje, sina Mehetabelova, koji se pak bijaše zatvorio; i on mi reče: »Nađimo se u Domu Božjemu, unutar svetišta, i zatvorimo vrata svetišta jer će doći da te ubiju. Da, doći će noću da te ubiju.« 11 A ja rekoh: »Zar da bježi čovjek kao što sam ja? Ta tko je to kao ja tko bi mogao ući u svetište i ostati živ? Neću ući.« 12 Tada razabrah: »Ta gle, nije njega poslao Bog, nego ovo proroštvo izgovori protiv mene jer su ga najmili Tobija i Sanbalat. 13 On bijaše unajmljen zato da se ja prestrašim pa učinim onako te sagriješim, kako bi imali razloga da mi prišiju loš glas i da me osramote. 14 Spomeni se, Bože moj, Tobije i Sanbalata prema ovim njihovim djelima, kao i proročice Noadje i ostalih proroka koji su me htjeliuplašiti. 15 Tako je zid bio dovršen dvadeset i petoga dana mjeseca elula, za pedeset i dva dana. 16 I dogodi se, kad su to čuli svi naši neprijatelji i vidjeli svi narodi koji bijahu oko nas, da se silno obeshrabriše u vlastitim očima jer su spoznali da je naš Bog učinio to djelo. 17 Usto, velikaši Judini onih su dana slali Tobiji mnogo svojih pisama, ipisma od Tobije stizala su k njima. 18 Naime, mnogi u Judi bijahu s njim zakletvom povezani, jer je on bio zet Šekanije, sina Arahova, a njegov sin Johanan uzeo je kćer Mešulama, sina Berekjina. 19 I govorili su preda mnom o njegovim dobrim djelima, a njemu prenosili moje riječi. Tobija je slao pisma da me uplaši.