Neiscrpni Izvor snage

29. 12. 2023.

“Tvrda je kula ime Jahvino: njemu se pravednik utječe i nalazi utočišta.” (Izreke 18,10)

Najusrdnije sam se molila za mudrost da prenesem na papir upravo one pouke koje će, ako ne poživim, pomoći i pružiti snagu onima koji će ih rado upotrijebiti. Moje srce ispunjeno je zahvalnošću i hvalom. Nebo izobiluje najbogatijim blagoslovima koje može darovati onima kojima su ti dragocjeni blagoslovi potrebni, ako ih zatraže od Gospodina cijelim srcem i dušom, i imaju snažnu želju da ih prime. Gospodin Isus prošao je svaku kušnju koju su ljudska bića doživjela. Čitamo da On “može izbaviti prave štovatelje iz kušnje”, jer je “u svemu iskušan kao i mi” — iskušan u svojoj ljudskoj naravi da bi znao pomoći onima koji će biti izloženi kušnjama (2. Petrova 2,9; Hebrejima 4,15; 2,17.18).

Vrlo sam zahvalna što je ova duga opsada kušnji, tuge i boli prošlost. Vidim svojega Otkupitelja na kojega se mogu, primivši novo ohrabrenje, osloniti kao na neiscrpni Izvor snage. Preuzimam svoju službu s obnovljenom hrabrošću, još uvijek ne znajući koje će djelo napredovati, ovo ili ono. Svaka duša mora hoditi vjerom. Naša je služba stalna borba protiv sotonskog nauka koji nastupa pod plaštem obmane da bi nas zatekao nespremne. Stoga su anđeli spremni zaštititi sve koji bdiju, vjeruju, hode s Bogom i rade.

Pred nama su bitke koje trebamo voditi i ni za trenutak nismo sigurni ako se ne stavimo pod zaštitu Onoga koji je dao svoj dragocjeni život, da svatko tko vjeruje u Njega kao Božjeg Sina, dok se suočava sa Sotoninim prijevarnim naukom, utekne od tjelesnih želja ovoga svijeta. On je u potpunosti sposoban da kao odgovor na našu vjeru ujedini našu ljudsku narav sa svojom božanskom. Dok se oslanjamo na božansku narav, postajemo njezini dionici i jačamo svoje snage, mi objavljujemo Kristov poziv da na Zemlji vlada mir i dobra volja među ljudima. Obvezujemo se da govorimo o opasnostima rata s nevidljivim neprijateljima i da držimo oružje u pripravnosti, jer ne ratujemo s tijelom i krvlju, već s vrhovnicima i vlastima, i duhovima pakosti ispod neba. To znači da će utjecajni ljudi napustiti vjeru okrećući se zavodljivim duhovima. Zato trebamo biti pod stalnom zaštitom svetih anđela. (Manuscript 156, 1907.)

Za razmišljanje: Jesam li spreman za današnje bitke?

Jesam li obukao sve oružje Božje da bih mogao pobijediti?