Neiscrpni Izvor

25. 10. 2023.

“A ovo je vječni život: spoznati tebe, jedino pravog Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Krista.” (Ivan 17,3)

„Na kraju tog razdoblja, ja, Nabukodonozor, podigao sam pogled prema nebu i vratio mi se razum. Slavio sam Svevišnjeg. Iskazao sam hvalu i čast onome koji živi zauvijek. … Kad mi se vratio razum, bili su mi odmah vraćeni moja kraljevska čast i moć. Moji savjetnici i službenici opet su tražili moje mišljenje. Ponovo sam bio kralj, čak i moćniji nego prije. Sada ja, Nabukodonozor, slavim, veličam i štujem nebeskoga Kralja. Sve što on čini, jest dobro. Uvijek je pravedan i ponižava one koji su se uzoholili.” (Daniel 4,34.36.37 — SHP)

Oni koji rade u Božjem djelu čine dobro samo zato što Bog stoji iza njih i obavlja posao. Trebamo li onda slaviti ljude, zahvaljivati se čovjeku a ne odati priznanje Bogu? Ako budemo tako postupali, Bog neće surađivati s nama. Kad sebe stavi na prvo, a Boga na drugo mjesto, čovjek pokazuje da gubi mudrost i pravednost. Sve što je ikad učinjeno za obnovljenje Božje slike u čovjeku učinjeno je zato što Bog daje uspjeh onomu koji radi. U molitvi svojem Ocu Krist izjavljuje: “A ovo je vječni život: spoznati tebe, jedino pravog Boga i onoga koga si poslao; Isusa Krista.” (Ivan 17,3)

Veliki apostol Pavao rekao je: “Prema tome, neka nas smatraju ljudi za sluge Kristove i upravitelje Božjih tajna! Kad je tako, od upraviteljâ se dalje traži da se svaki pokaže vjeran.” (1. Korinćanima 4,1.2) Dok nastoji proslaviti Boga na ovom svijetu, neka svakom upravitelju bude jasno da — bilo da stoji pred kršćanima ili nevjernicima, seljacima ili knezovima — Boga treba učiniti prvim, posljednjim i najboljim u svemu. Ljudi ne mogu pokazati veću slabost nego ako misle da će naići na veće odobravanje u očima drugih smrtnika ako izostave Boga iz svojih skupova. Boga treba uzdići na najviši položaj. Mudrost najmudrijega ludost je pred Njim. Iskreni kršćanin shvatit će da ima pravo nazvati se tim imenom samo ako uzdiže Krista — smireno, ustrajno, sa sve većom silom. Nikakve ambiciozne pobude neće oslabiti njegovu snagu, jer potječe iz neiscrpnog Izvora — “Svjetla života”. (The Present Truth, 7. kolovoza 1899.)

Za razmišljanje: Kako se mogu poniziti dok uzdižem Krista?