Neizrecivi dar

21. 12. 2023.

“Ta Sin Čovječji nije došao uništiti ljudske živote, nego spasiti.” (Luka 9,56 — Varaždinska Biblija)

Bližimo se kraju još jedne godine. Uskoro će nastupiti Nova godina. Iskreno i ozbiljno preispitajte svoj život u godini koja će uskoro prijeći u vječnost sa svojim teretom, i razmotrite mnoge znakove Božje naklonosti u obliku blagoslova koje je izlio na nas. Neizrecivi dar koji je Bog darovao svijetu bio je Njegov ljubljeni Sin.

Mi ni upola ne cijenimo veličinu plana spasenja. Onaj koji je bio jedno s Ocem sišao je sa slavnog prijestolja na Nebu, odložio svoju kraljevsku odoru i krunu, i svoju božansku narav zaodjenuo ljudskom, dovodeći tako sebe na razinu slabih čovjekovih sposobnosti. “Kako je radi vas od bogataša postao siromah da vi postanete bogataši njegovim siromaštvom.” (2. Korinćanima 8,9) Beskonačna je bila Očeva žrtva; beskrajna je bila žrtva Sina! Najuzvišeniji dar koji je Nebo moglo darovati bio je dan za otkup palog ljudskog roda. O, kakva božanska dobrota! Bilo je mnogo lakše uništiti svijet nego ga obnoviti. Međutim, Krist kaže: “Ta Sin Čovječji nije došao uništiti ljudske živote, nego spasiti.” (Luka 9,56 — Varaždinska Biblija) Božji Sin znao je kakve očajne prilike vladaju i osobno je došao na svijet da bi ljudski rod po Njemu mogao imati vječni život. Iako je bio Sin Najvišega, izložio je sebe uvredama, ismijavanju i okrutnoj smrti zato što je volio ljudska bića i želio ih spasiti od propasti. Međutim, odlučan da se odvoji od svakog dodira s Nebom, prezirući Božju milost i prkoseći Svemoćnome, svijet kojeg je došao spasiti razapeo je Gospodina slave. Možemo li mi, moja draga braćo i sestre, promatrati takvu ljubav, takvu beskrajnu žrtvu, neganuti? O, kakvi su obilni izvori božanske sile pruženi ljudskom rodu!

Usmjerimo svoj pogled na Isusa i zapazimo zadivljujuću ljubav prema palom čovječanstvu o kojoj križ na Golgoti pruža dokaz. Prinesena je velika žrtva. Krist je kupio ljude po neprocjenjivoj cijeni. “Jer ste kupljeni skupo” (Šarić), čak dragocjenom krvlju Božjeg Sina. I Isus sada kaže: “Imam pravo na ljudsko srce.” Tako On potvrđuje svoje vlasništvo nad savješću ljudskih bića. (Review and Herald, 11. prosinca 1888.)

Za razmišljanje: Je li grijeh pozitivno ili negativno utjecao na vrijednost koju Bogu vidi u meni?