Neka bude Božja volja

24. 05. 2024.

“Neka se izvrši tvoja volja!” (Matej 26,42 — Suvremeni hrvatski prijevod)

Onima koji izraze želju da se za njih uputi molitva Bogu za ozdravljenje, treba jasno dati do znanja da je prijestup Božjeg zakona, bilo prirodnog ili duhovnog — grijeh, i da se taj grijeh mora priznati i da se za njega treba dobiti oprost kako bi mogli dobiti blagoslov. …

Kad se molimo Bogu za bolesne, držimo na umu da “mi ne znamo što da molimo kako treba“ (Rimljanima 8,26). Mi ne znamo je li blagoslov koji tražimo najbolje rješenje ili ne. …

Dosljedan život znači podčiniti svoje želje premudrom nebeskom Ocu i tada, uz savršeno pouzdanje, predati sve u Njegove ruke. Mi znamo da nas Bog čuje ako se molimo u skladu s Njegovom voljom. Dosađivati Bogu svojim molitvama bez duha pokornosti nije umjesno; naše se molitve ne bi trebale iznositi u obliku zapovijedi, već posredovanja.

Postoje slučajevi u kojima Bog odlučno izlijeva svoju božansku moć u prilog ozdravljenju. Ali svi bolesni ne ozdravljaju. Mnogi su ostavljeni da počinu u Gospodinu. Ivanu je na otoku Patmosu bilo zapovjeđeno da piše: “Od sada blago onima koji umiru u Gospodinu! Da, veli Duh, neka počinu od svojih napora, jer ih prate njihova djela!” (Otkrivenje 14,13) Iz ovoga vidimo da na osnovi toga što netko nije ozdravio ne treba zaključiti da mu je nedostajalo vjere.

Svi mi želimo dobiti izravan i neposredan odgovor na svoje molitve i padamo u kušnju da se razočaramo ako se odgovor odgađa ili dođe onakav kakav nismo predvidjeli. Bog je previše mudar da bi uslišavao naše molitve uvijek baš u ono vrijeme i baš na onaj način kako mi zamišljamo. On će učiniti više i bolje za nas nego kad bi ispunio sve naše želje. I stoga što se možemo uzdati u Njegovu mudrost i ljubav, ne tražimo od Njega da čini ustupke našoj volji, već se trudimo da shvatimo Njegove planove za nas i činimo svoj dio u njihovom ispunjavanju. Neka se naše želje i interesi izgube u Njegovoj volji. Ovakva iskustva koja stavljaju vjeru na kušnju, za naše su dobro. Preko njih se pokazuje je li naša vjera stvarna i iskrena, i počiva li isključivo na Božjoj riječi ili je možda ovisna o okolnostima, nesigurna i promjenjiva. Vjera se jača primjenom. Moramo dopustiti da “trpljenje djelo dovršuje”, ne zaboravljajući da u Svetom pismu postoje dragocjena obećanja za one koji čekaju Gospodina. (Služba liječenja, str. 139—141)