Nepobjedivi Pomoćnik

2. 07. 2023.

“Mene, Mene, Tekel, Parsin.” (Daniel 5,25)

Ruka je nestala, ali četiri strašne riječi ostale su na zidu. Zadržavajući dah, prisutni su čekali da Daniel objavi njihovo značenje: “Mene, Mene, Tekel, Parsin.” “Izmjerio je Bog tvoje kraljevstvo i učinio mu kraj”, “bio si vagnut na tezulji i nađen si prelagan”, “razdijeljeno je tvoje kraljevstvo i predano Medijcima i Perzijancima.” (Daniel 5,25-28)

Kao što je sigurno da je Svjedok prisustvovao Baltazarovoj gozbi, isto je tako sigurno da se Svjedok nalazi i na svakom bogohulnom veselju, i isto je tako izvjestan izvještaj koji bilježi anđeo: “Bio si vagnut na tezulji i nađen si prelagan.” Neumjerenost se povećava usprkos naporima da se pobijedi. Ne možemo biti dovoljno gorljivi u pokušajima da spriječimo njezin napredak, da podignemo pale i zaštitimo slabe od kušnji. Svojim nejakim rukama ne možemo mnogo učiniti, ali zato imamo nepobjedivog Pomoćnika. Ne smijemo zaboraviti da Kristova ruka može doprijeti do najvećih dubina ljudskog jada i poniženja. On nam može pomoći da pokorimo čak i zao duh neumjerenosti.

Ovaj posao mora početi u domu. Najveći teret leži na onima koji odgajaju mlade i oblikuju njihov karakter. Ovo je posao za majke koje pomažu svojoj djeci da stvore ispravan karakter i čist ukus, da izgrade moralnu snagu, pravu moralnu vrijednost. Učite ih da se odupru utjecajima drugih, da ne usvajaju pogrešne utjecaje, već da čine dobro drugima, oplemene i uzdignu one s kojima se druže. Govorite im da će ako se povežu s Bogom, u Njemu imati snagu da se odupru najžešćim kušnjama.

Daniel je na babilonskom dvoru bio okružen privlačnim

čarima koje navode na grijeh, ali uz Kristovu pomoć on je ostao čestit. Onaj tko se i pokraj svih mogućnosti koje su mu pružene nije u stanju oduprijeti kušnji, neće u nebeskim knjigama biti zapisan kao junak. Gospodin nikada ne stavlja ljude u toliko težak položaj da se nemaju snage oduprijeti zlu. Božanska će snaga uvijek zaštititi i osnažiti svakog tko ima dijela u božanskoj naravi. (Christian Temperance and Bible Hygiene, str. 21,22)

Za razmišljanje: Kako mogu odoljeti mnogim Sotoninim privlačnim čarima grijeha?