Nerazumni savjetnik

26. 06. 2017.

“Jer Jahve bijaše odlučio da se osujeti izvrsna Ahitofelova osnova, kako bi navukao nesreću na Abšaloma.” (2 Samuelova 17,14)
“Ahitofel je savjetovao Abšaloma da odmah mora poći protiv Davida. … Kraljevi su savjetnici odobrili ovaj plan. Da su njega slijedili, David bi sigurno bio ubijen ako Gospodin ne bi izravno posredovao da ga spasi. Ali ovim je događajima upravljala mudrost veća od mudrosti slavnog Ahitofela. … Hušaj nije bio pozvan na savjetovanje i on se kao nepozvan nije želio nametati da ga ne bi osumnjičili kao uhodu, ali nakon što se vijeće razišlo, Abšalom, koji je visoko poštovao mudrost očeva savjetnika, predočio mu je Ahitofelov plan. Hušaj je vidio da će David, ako se predloženi plan provede, izgubiti. Stoga je rekao: ‘Ovaj put savjet Ahitofelov nije dobar.’ … Onda je on predložio plan privlačan ispraznom i sebičnom karakteru koji je volio pokazivati silu. … ‘Tada Abšalom i svi Izraelci rekoše: — Bolji je savjet Hušaja Arčanina nego savjet Ahitofelov.’ Ali postojao je netko tko nije bio prevaren, netko tko je jasno predvidio posljedice ove kobne Abšalomove pogreške. Ahitofel je znao da je urota propala. On je znao da bez obzira na sudbinu kneza, nema nade za savjetnika koji je bio začetnik njegovog najvećeg zločina. Ahitofel je ohrabrio Abšaloma na pobunu, on mu je savjetovao da učini najodvratnije bezakonje i obeščasti svojeg oca, on je savjetovao ubijanje Davida i planirao njegovo ostvarenje, on je uklonio posljednju mogućnost pomirenja s kraljem, a sada je čak i Abšalom dao drugom prednost pred njim. Ljubomoran, ljut i očajan, Ahitofel ‘ode kući u svoj grad. Ondje se pobrinu za svoju kuću, zatim se objesi i umrije.’ Takav je bio kraj mudrosti onoga koji usprkos svojoj velikoj darovitosti nije Boga učinio svojim savjetnikom.” (Patrijarsi i proroci, str. 625,626)