Nezaslužena naklonost

23. 06. 2013.

“Sjeti me se, Jahve, po dobroti prema svome puku, pohodi me spasenjem svojim.” (Psalam 106,4)

Milost je nezaslužena naklonost i vjernik se opravdava bez ikakve svoje zasluge, bez ikakve naknade koju bi mogao ponuditi Bogu. On se opravdava otkupljenjem u Isusu Kristu, koji stoji u nebeskim dvorovima kao grešnikov Zamjenik i Jamac. Međutim, iako je opravdan Kristovom zaslugom, grešnik nema pravo i dalje činiti nepravdu. Vjera djeluje preko ljubavi i čisti dušu. Vjera raste i cvjeta i donosi plod u obliku dragocjenog roda. Tamo gdje ima vjere, ima i dobrih djela. Bolesni bivaju posjećeni, siromašni zbrinuti, siročad i udovice osigurani, goli odjeveni, gladni nahranjeni.
Krist je prolazio čineći dobro i kada se ljudi sjedine s Njim, oni počinju voljeti Božju djecu, a krotkost i istina usmjeravaju njihove korake. Izraz njihovog lica otkriva njihovo iskustvo i ljudi postaju svjesni da su bili s Isusom i da su se naučili od Njega. Krist i vjernik postaju jedno, i ljepota Njegovog karaktera pokazuje se u onima koji su životno povezani s Izvorom sile i ljubavi. Krist je velika riznica pravednosti kojom se opravdavamo i milosti kojom se posvećujemo.
Svi mogu doći k Njemu i dobiti dio Njegovog obilja. On kaže: “Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti.” (Matej 11,28) … Jeste li svoj pogled usmjerili na Isusa, Začetnika i Završitelja naše vjere? Gledate li Onoga koji je pun istine i milosti? Jeste li prihvatili mir koji vam jedino Isus može dati? Ako još niste, pokorite se Njemu i Njegovom milošću potrudite se da steknete plemenitost i uzvišenost karaktera. Nastojte steći nepokolebljiv, odlučan i radostan duh. Hranite se od Krista koji je Kruh života i pokazivat ćete ljupkost Njegovog karaktera i duha. (1SM 398)
Ni ono najbolje što možete učiniti ne može vam osigurati Božju naklonost. Samo će vas Kristova dostojnost spasiti, Njegova krv očistiti. (1T 167)