Nije položio ispit

21. 10. 2017.

“Nato ga Isus pogleda, zavoli ga i rekne mu: ‘Jedno ti nedostaje: Hajde, prodaj sve što imaš, podaj siromasima, i imat ćeš blago na nebu! Onda dođi, slijedi me!’” (Marko 10,21)
“Krist je promatrao lice ovog mladog čovjeka kao da čita njegov život i ispituje njegov karakter. Zavolio ga je i želio mu je podariti mir, milost i radost koji bi sasvim izmijenili njegov karakter. … S kakvom je ozbiljnom, brižnom čežnjom, s kakvom gladi u duši Spasitelj promatrao mladića nadajući se da će prihvatiti poziv Božjeg Duha! … Poglavar je brzo razabrao sve što su Kristove riječi obuhvatile i postao žalostan. … Da se odrekne svojeg zemaljskog blaga koje je vidljivo, radi nebeskog blaga koje je nevidljivo — bilo je prevelik rizik. Odbio je ponudu vječnog života i otišao u stalnu službu svijetu. Tisuće ljudi prolaze kroz ovu kušnju birajući između Krista i svijeta; i mnogi biraju svijet. Kao i mladi glavar, oni se okreću od Krista govoreći u svojem srcu: Ne želim ovog čovjeka za svojeg vođu. … Svi trebaju razmotriti što znači željeti Nebo, a ipak mu okrenuti leđa zbog postavljenih uvjeta. Razmislite o tome što znači reći Kristu: ‘Ne.’ Glavar je rekao: Ne, ja Ti ne mogu dati sve. Govorimo li i mi isto? … Imanje je povjereno poglavaru da bi se pokazao kao vjerni povjerenik; ova dobra trebao je podijeliti na blagoslov onima koji su bili u oskudici. Bog i danas povjerava ljudima sredstva, darove i prilike kako bi postali Njegovim posrednicima u pomaganju siromašnima i onima koji pate. Onaj koji koristi povjerene darove kako je Bog odredio, postaje Spasiteljevim suradnikom. … Onima koji se poput mladog glavara nalaze na visokim, povjerljivim položajima i imaju veliko imanje, može izgledati kao prevelika žrtva odricanje od svega da bi slijedili Krista. Ali to je pravilo koje vrijedi za sve koji žele postati Njegovi učenici. Poslušnost se mora pokazati u svemu što se prihvati. Samoodricanje je bît Kristova nauka.” (Isusov život, str. 425—428)