Nikodem

3. 09. 2012.

„Zaista, zaista, kažem ti, tko se odozgo ne rodi, taj ne može vidjeti kraljevstva Božjega.“ (Ivan 3,3)

Nikodem je zauzimao visok i ugledan položaj u židovskom  narodu. Bio je visokoobrazovan i imao sposobnosti koje su ukazivale na izuzetan karakter. Zajedno s ostalima, bio je pokrenut naukom Isusa iz Galileje. Iako bogat, učen i ugledan, bio je na neki neobičan način privučen ovom skromnom Nazarećaninu. Pouke, tako nove i nesvakidašnje, koje su silazile s usana ovog Učitelja, izvršile su na njega dubok dojam pa je odlučio potražiti Isusa ne bi li saznao više tih uzvišenih istina.

Međutim, nije posjetio Isusa danju; bilo bi preveliko poniženje za židovskoga glavara da prizna da cijeni Učitelja koji je dotad bio tako malo poznat. Pomno se raspitujući, saznao je gdje će se Isus vjerojatno odmarati preko noći, čekao je da se grad umiri u dubokom snu i onda Ga je potražio.

Odmah Mu je rekao: „Rabbi, znamo da si od Boga došao kao učitelj, jer nitko ne može činiti čudesa koja ti činiš ako Bog nije s njim.“ (Ivan 3,2) Govoreći o Kristovim neobičnim darovima kao Učitelja i o Njegovoj veličanstvenoj moći da čini čuda, pripremao je put za svoj razgovor. Međutim, u svojoj beskrajnoj mudrosti, Krist je pred sobom vidio čovjeka koji traži istinu. Znao je pravi cilj ovog posjeta i želeći produbiti osvjedočenje koje se već oblikovalo u mislima Njegovog slušatelja, odmah je prešao na osnovnu misao govoreći ozbiljno, ali ljubazno: „Zaista, zaista, kažem ti, tko se odozgo ne rodi, taj ne može vidjeti kraljevstva Božjega.“

Ova izjava zvučala je veoma ponižavajuće u Nikodemovim ušima, i riječima koje su pokazivale da je uvrijeđen, izjavio je: „Kako se može čovjek, kad je već star, roditi?“ (redak 4) Međutim, Spasitelj mu nije izravno uzvratio na njegovo pitanje. Podigavši ruku u svečanom, tihom dostojanstvu, utisnuo je istinu u njegov um još snažnijom izjavom: „Zaista, zaista, kažem ti, ako se tko ne rodi od vode i Duha Svetoga, taj ne može ući u kraljevstvo nebesko.“ (redak 5) …

Isus je u ovom nezaboravnom razgovoru izrazio načela od najvećeg značenja za svakoga. On je jasno postavio uvjete spasenja i naglasio potrebu za novim životom. … Svakomu tko se poziva na ime Isusa Krista, onomu tko je odlučio slijediti krotkoga i poniznoga Isusa, ove riječi upućene su isto tako ozbiljno kao i židovskom glavaru: „Treba da se odozgo rodite.“ (redak 7) (Youth’s Instructor, 2. rujna 1897.)