Nisam dostojan

17. 10. 2017.

“Zaista, kažem vam, tolike vjere ne nađoh ni u koga u Izraelu.” (Matej 8,10)
“Stotnik nije sumnjao u Kristovu silu. … On nije vidio Spasitelja, ali izvještaji što ih je čuo nadahnuli su ga vjerom. … U Kristovom nauku, kako mu je bilo izneseno, našao je ono što je ispunjavalo potrebu njegove duše. Sve što je bilo u njemu duhovno, prihvatilo je Spasiteljeve riječi. Međutim, osjećajući se nedostojnim da dođe pred Isusa, obratio se hebrejskim starješinama da zamole za izlječenje njegovog sluge.” (Isusov život, str. 250) “Ali na putu k stotnikovu domu Isus je primio poruku od samog stotnika: ‘Gospodine, ne muči se dalje, jer nisam dostojan da uđeš pod moj krov.’ (Luka 7,6) Ali Isus se ne zaustavlja na putu, tako da stotnik osobno dolazi upotpuniti i potvrditi svoju poruku: ‘Zato se i ne smatrah dostojnim da pristupim k tebi — nego reci riječ, i ozdravit će sluga moj!’ ‘Jer i ja koji sam podložnik imam pod sobom vojnike te jednom velim: Idi! i ide; drugome: Dođi! i dođe; i svome sluzi: Učini to! — i učini.’ … ’Idi! Neka ti bude’, rekao je Krist, ‘kako si vjerovao! I njegov sluga ozdravi u isti čas.’ (Matej 8,13) Hebrejski su starješine stotnika preporučili Kristu zbog ljubavi koju je pokazao prema njihovom narodu. On je zaslužan, govorili su, jer ‘nam načini sinagogu’. Ali stotnik je za sebe rekao: ‘Nisam dostojan.’” (Služba liječenja, str. 31) “Njegovo je srce bilo ganuto Kristovom milošću. Uvidio je svoju nedostojnost, ali nije se bojao tražiti pomoć. Nije se uzdao u svoju dobrotu; njegov dokaz bila je njegova velika potreba. Stotnikova vjera uhvatila se za Krista kakav On jest. Nije vjerovao u Njega samo kao u čudotvorca, već kao u Prijatelja i Spasitelja ljudskog roda. Na taj način svaki grešnik može doći Kristu. … Odričući se svakog oslanjanja na sebe, možemo gledati na golgotski križ i reći: ‘Moje su ruke prazne, U Tvoj križ samo uzdam se.’” (Isusov život, str. 251,252)