Nove inicijative na jesenjim saborima Kršćanske adventističke crkve u Hrvatskoj

Događaji 18. 10. 2012.

Ove jeseni u Hrvatskoj konferenciji će se održati jesenji sabori  na nešto drukčiji način nego do sada, ovim redoslijedom u šest regija:

[list type=”arrow”]

  • 20. listopada, Istočna Hrvatska – Vukovar
  • 27. listopada, Zagrebačka regija – Zagreb 1
  • 10. studenog, Istra i Primorje – Buzet
  • 17. studenog, Zapadna Slavonija
  • 1. prosinca, Lika i Dalmacija
  • 8. prosinca, Sjeverna Hrvatska

[/list]

 

Evanđelje u fokusu bit će tema ovih sabora kao produžetak uspješnog i poticajnog kongresa Jadranske unije konferencija koji je bio održan 22. rujna u Maruševcu.

Cilj sabora uvijek je bio ohrabrivanje vjernika za veće zajedništvo, bolju duhovnu obnovu i snažniju misiju propovijedanja Evanđelja te, ponajprije, proslavljanje Boga i zahvaljivanje za sve Njegove blagoslove u proteklom razdoblju.

Međutim, ove godine osim ovih ciljeva postoji plan i želja da po uzoru na Krista i na temelju Njegovih riječi: „Dakle, slobodno je subotom činiti dobro“ (Matej 12,12) činimo nešto dobro u taj dan za naše sugrađane, sumještane, braću i sestre, djecu i mlade, posebno one koji su u potrebi.

Umjesto da samo sjede u crkvi i cijeli dan slušaju, vjernici će ove godine na dan svoga sabora krenuti u akciju i činiti dobra djela za svoje bližnje. Pojedine crkve u središtima u kojima će se održavati sabori već su načinile planove za takve akcije.


Koncert glazbene skupine Agape za prikupljanje sredstava za Hrvatski savez slijepih

Posjećivat će se domovi za nezbrinutu djecu i djecu s posebnim potrebama, starački domovi, slijepe osobe u Hrvatskom savezu slijepih, bolesnici po bolnicama i vjernici koji iz zdravstvenih i drugih razloga ne mogu dolaziti u crkvu. Počastit će ih se voćem i kolačima a neke i poklonima i obradovati pjesmom uz pratnju instrumenata, biblijskim redcima, molitvom i prijateljskim druženjem. Dijelit će se narudžbenice za dopisnu biblijsku i zdravstvenu školu, na štandovima će se vršiti ankete, mjeriti krvni tlak, šećer, težina i promovirati zdrav način života. U nekim mjestima će u saborsku subotu biti organizirano dijeljenje pozivnica za  posebno priređeno zdravstveno predavanje, a u nekima za humanitarni koncert. Prihod od koncerta će ići u korist djece s posebnim potrebama. Timovi po troje, onih koji se vole i žele moliti za druge, s domaćim kruhom i pogačicama kucat će na vrata nepoznatih ljudi sa samo jednom željom – da se mole za njih i njihove obitelji i potrebe koje imaju, u projektu nazvanom molitva za žive.

Sve ove akcije odvijat će se na dan sabora između 11 i 13 sati nakon kraćih prijepodnevnih saborskih bogoslužja i duhovne poruke. Nakon ručka u poslijepodnevnim ili večernjim satima, na završnom saborskom bogoslužju uz duhovnu poruku, prepričavat će se iskustva i gledati slike iz akcija i iskustava stečenih toga dana.

Svi koji žele sudjelovati u ovim i sličnim drugim akcijama neka se jave pastorima, domaćinima sabora, koji će ih uputiti na voditelje pojedinih akcija.

„Marljivo nastojte činiti dobra djela pred svima ljudima!“ naputak je apostola Pavla, zapisan u Rimljanima 12,17 u poglavlju kojeg možemo slobodno nazvati bontonom kršćanskog ponašanja i življenja. Sabori ove jeseni s ovakvim akcijama zato ne trebaju biti samo jedna iznimka u nizu sabora, već poticaj na stil življenja kakvim trebaju živjeti sljedbenici Isusa Krista.

Darko Kovačević