Novi život

19. 04. 2024.

“Moraš se ponovno roditi.” (Ivan 3,7 — Suvremeni hrvatski prijevod)

Poput Nikodema, i mi moramo biti spremni ući u život na isti način kao i najveći grešnici. Osim Isusa, “spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti.” (Djela 2,12) Vjerom primamo Božju milost, ali vjera nije naš Spasitelj, njom se ne stječe ništa. Ona je ruka kojom se hvatamo za Krista i prisvajamo Njegove zasluge — lijek za grijeh. Bez pomoći Božjega Duha mi se ne možemo čak niti pokajati. Sveto pismo kaže o Kristu: “Njega je Bog desnicom svojom uzvisio za Vođu i Spasitelja da dadne Izraelu obraćenje i oproštenje grijeha.” (Djela 5,31) Pokajanje dolazi od Krista isto tako stvarno kao i oprost.

Kako ćemo se onda spasiti? “Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji”, tako će se podignuti Sin Čovječji, da svatko tko je prevaren ili ugrizen od zmije može pogledati i živjeti. “Evo Jaganjca Božjeg koji uzima grijeh svijeta!” (Ivan 1,29) Svjetlost koja svijetli s križa otkriva Božju ljubav. Njegova nas ljubav privlači k Njemu. Ako se ne odupremo ovom privlačenju, bit ćemo dovedeni do podnožja križa u pokajanju za grijehe koji su raspeli Spasitelja. Tada Božji Duh kroz vjeru stvara novi život u duši. Misli i želje postaju poslušne Kristovoj volji. Srce i um obnavljaju se prema obličju Onoga koji djeluje u nama da bi sve pokorio sebi. Tada je Božji zakon napisan u umu i srcu i mi s Kristom možemo reći: “Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju.” (Psalam 40,8)

U razgovoru s Nikodemom Isus je otkrio plan spasenja i svoju misiju za svijet. Ni u jednom razgovoru On više nije tako cjelovito objasnio, korak po korak, djelo koje se mora ostvariti u srcima svih koji će naslijediti nebesko kraljevstvo. Na samom početku svoje službe otkrio je istinu jednom članu Velikog vijeća, umu koji je bio najprijemčiviji, istaknutom narodnom učitelju. Ali izraelski vođe nisu rado primili ovu svjetlost. Nikodem je sakrio istinu u svojem srcu i sljedeće tri godine bilo je malo vidljivog roda. …

Nikodem je izvještaj o ovom razgovoru prenio Ivanu, i njegovim je perom on zabilježen za pouku milijunima. (Isusov život, str. 129,130)