Novorođeni Kralj

14. 10. 2023.

“Uđoše u kuću i nađoše dijete s Marijom, majkom njegovom; padoše ničice i pokloniše mu se.” (Matej 2,11)

Mudraci su sami otišli iz Jeruzalema. Sjenke noći spuštale su se dok su prolazili kroz gradska vrata, ali na svoju veliku radost opet su ugledali zvijezdu koja ih je povela prema Betlehemu. Oni nisu primili nikakav nagovještaj o skromnom Isusovom stanju, kao što su ga dobili pastiri. Nakon dugog puta bili su razočarani ravnodušnošću hebrejskih vođa i napustili su Jeruzalem s manje pouzdanja nego kad su ušli u grad. U Betlehemu nisu našli kraljevsku gardu razmještenu da štiti novorođenog Kralja. Nijedan Ga ugledni čovjek nije posjetio. Isus je bio stavljen u jasle kao u kolijevku. Njegovi roditelji, neobrazovani pučani, bili su Mu jedini čuvari. Je li moguće da je to Onaj o kome je pisano da će podići “plemena Jakovljeva” i da će vratiti “Ostatak Izraelov”, biti “svjetlost narodima” i spasenje “do nakraj zemlje“? (Izaija 49,6)

“Uđoše u kuću i nađoše dijete s Marijom, majkom njegovom; padoše ničice i pokloniše mu se.” (Matej 2,11) U siromašnoj Isusovoj pojavi prepoznali su prisutnost Božanstva. Predali su svoja srca Njemu kao Spasitelju i tada Ga obasuli darovima — zlatom, tamjanom i smirnom. Kakvu su vjeru imali! Za mudrace s Istoka moglo bi se reći ono što je kasnije rečeno za rimskog stotnika: “Tolike vjere ne nađoh ni u koga u Izraelu.” (Matej 8,10)

Mudraci nisu proniknuli u Herodove namjere prema Isusu. Kad je cilj njihovog putovanja bio ostvaren, oni su se pripremali za povratak u Jeruzalem namjeravajući ga obavijestiti o svom uspjehu. Međutim, u snu su primili božansku obavijest da više ne održavaju nikakvu vezu s njim. Zaobilazeći Jeruzalem, pošli su u svoju zemlju drugim putom.

Na sličan način je i Josip primio opomenu da bježi u Egipat s Marijom i Djetetom. A anđeo reče: “I budi ondje dok ti opet ne kažem, jer će Herod tražiti dijete da ga ubije.” (Matej 2,13) Josip je poslušao bez oklijevanja i, da bi bio sigurniji, pošao je na put noću.

Preko mudraca Bog je hebrejskom narodu skrenuo pozornost na rođenje svojega Sina. (Isusov život, str. 38,39)

Za razmišljanje: Može li Bog preko nekršćanina učiniti ono što želi da ja učinim?