Obadija 1

20. 03. 2021.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Obadija 1”.

1 Viđenje Obadijino. Ovako veli Gospodin Gospod za Edoma (čuli smo vijest od Gospoda i glasnik bȋ poslan među narode: »Ustanite, i dignimo se protiv njega u boj!«): 2 »Gle, učinit ću te malenim među narodima; ti ćeš biti silno prezren. 3 Prevarila te obijest srca tvojega, tebe koji prebivaš u pukotinama stijena, u visoku stanu svojemu, koji u srcu svojem govoriš: ‘Tko će me skinuti na zemlju?’ 4 Da se vineš kao orao i da među zvijezdama gnijezdo svoje sviješ, i odande bih te skinuo«, riječ je Gospodnja. 5 Dođu li k tebi tati il’ kradljivci noćni (kako li ćeš biti razvaljen!), neće li krasti dok im ne bude dosta? Dođu li berači k tebi, neće li ostaviti pabiraka? 6 Kako li Ezav bijaše pretresen, kako mu skrovišta bijahu pretražena! 7 Svi ljudi iz saveza tvojega do granice te otpraviše. Ljudi koji s tobom bijahu u miru prevariše te i nadvladaše te. Oni koji tvoj kruh jedu, zamku poda te staviše; u tome nema razuma. 8»Neću li u onaj dan«, riječ je Gospodnja, »uništiti i mudrace iz Edoma i razum iz gore Ezavove? 9 Tad će se prepasti junaci tvoji, Temane, da bi svatko bio pokoljem istrijebljen s gore Ezavove.« 10 »Zbog nasilja nad svojim bratom Jakovom pokrit će te stid i bit ćeš istrijebljen zanavijek. 11 U dan kad si stajao podalje, u dan kad su tuđinci u sužanjstvo odvodili vojsku njegovu i stranci ulazili na njegove dveri i za Jeruzalem bacali ždrijeb, i ti si bio kao jedan od njih. 12 Ali ne gledaj na dan brata svojega u dan njegove pogibli i ne raduj se nad sinovima Judinim u dan njihove propasti; i ne bahati se ustima svojim u dan tjeskobni. 13 Ne ulazi na dveri puka mojega u dan njegove nesreće; ni na nevolju njegovu ti nemoj gledati u dan njegove nesreće. I ne pružaj ruku na njegov imutak u dan nesreće njegove. 14 I ne stoj na raskrižjima da pobiješ njegove bjegunce, i ne izručuj preživjele njegove u dan tjeskobni. 15 Jer blizu je dan Gospodnji svima narodima. Kako si ti činio, tebi će se činiti; naplata će se tvoja na tvoju glavu vratiti. 16 Jer kao što ste vi pili na mojoj svetoj gori, pit će vazda svi narodi; i pit će, i iskapiti — i bit će kao da ih nije ni bilo.« 17 »A na gori Sionu bit će izbavljenje i bit će svetost; i zaposjest će dom Jakovljev posjede svoje. 18 I dom Jakovljev bit će oganj, i dom Josipov plamen, a dom Ezavov strnjika; i zapalit će ih i proždrijet će ih, te od doma Ezavova neće biti preživjelih«, jer Gospod reče. 19 Tada će Jug zaposjesti goru Ezavovu, a oni iznizine Filisteju. Zaposjest će i polja Efraimova i polja samarijska, a Benjamin će zaposjesti Gilead. 20 I sužnji ove vojske sinova Izraelovih zaposjest će zemlju kanaansku sve do Carfate, a sužnji jeruzalemski koji su u Sefaradu zaposjest će gradove Juga. 21 Tada će spasioci uzaći na goru Sion da sude gori Ezavovoj; i kraljevstvo će biti Gospodnje.