Obećani

16. 12. 2023.

“Ovo je onaj za koga vam rekoh: Poslije mene dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene.” (Ivan 1,30)

 Isus i Ivan Krstitelj bili su rođaci blisko povezani okolnostima svog rođenja; pa ipak nisu osobno poznavali jedan drugoga. Isus je živio u Nazaretu u Galileji, a Ivan u Judejskoj pustinji. U sasvim različitim uvjetima, živeći povučenim životom, nisu imali vezu jedan s drugim. Promisao je tako odredila. Nikakva prilika nije trebala biti pružena koja bi ih optuživala da su se dogovorili kako poduprijeti tvrdnje jedan drugoga.

Ivan je bio upoznat s događajima koji su obilježili Isusovo rođenje. On je čuo o posjetu Jeruzalemu u Isusovu djetinjstvu i o tome što se dogodilo u rabinskoj školi. Znao je o Njegovom bezgrešnom životu i vjerovao je da je On Mesija, ali o tome nije imao pouzdano jamstvo. Činjenica da je Isus toliko godina ostao nepoznat, ne dajući nikakvo posebno svjedočanstvo o svojoj zadaći, pružala je povod za sumnju u to je li On uistinu Obećani. Krstitelj je, međutim, čekao u vjeri, uzdajući se da će Bog u svoje vrijeme sve objasniti. Njemu je bilo otkriveno da će Mesija zatražiti da Ga krsti svojim rukama i da će se tada dati znak o Njegovom božanskom karakteru. Tako će Ga on moći predstaviti narodu.

Kad je Isus došao krstiti se, Ivan je u Njemu otkrio čistoću karaktera koju nikada ranije nije zamijetio ni u jednom čovjeku.

Ozračje Njegove nazočnosti bilo je sveto i ulijevalo je strahopoštovanje. Među mnoštvom koje se okupljalo oko njega na Jordanu, Ivan je slušao mračne priče o zločinima i sreo se s dušama povijenim pod teretom bezbrojnih grijeha; ali nikada nije došao u dodir s ljudskim bićem koje je toliko odisalo božanskim utjecajem. Sve je to bilo u skladu s onim što je Ivanu objavljeno o Mesiji. Ipak, ustezao se ispuniti Isusov zahtjev. Kako može on, grešnik, krstiti Bezgrešnoga? I zašto bi se Onaj kome nije potrebno pokajanje podvrgnuo obredu koji je predstavljao priznanje krivnje koju treba oprati? (Isusov život, str. 73,74)

Za razmišljanje: Kada je Isus došao k Ivanu Krstitelju, Ivan je prepoznao u Njemu čistoću karaktera kakvu nikada prije nije vidio. Posjedujem li ja samo djelić čistoće karaktera kakvu je Isus imao? Kako?