Obećanje božanske sile

14. 10. 2016.

“Evo, ja ću poslati na vas ono što je Otac moj obećao. A vi ostanite u gradu dok se ne obučete u silu odozgo!” (Luka 24,49)
Učinivši Zakon velikim i slavnim (vidi Izaija 42,21) time što je prihvatio njegove uvjete i spasio ovaj svijet od propasti, Krist je požurio na Nebo da dovrši svoje djelo i učenicima pošalje Duha Svetoga. Tako je uvjerio svoje vjerne da ih nije zaboravio, iako se sada nalazio u Božjoj prisutnosti gdje vlada vječna radost. Duh Sveti trebao se spustiti na one u ovom svijetu koji su ljubili Krista. To je bio uvjet da oni prigodom proslavljanja svojega Poglavara prime svaki dar koji je nužan za ispunjenje njihove zadaće. Životodavac je u svojim rukama držao ne samo ključeve smrti, već i cijelog Neba sa svim njegovim bogatim blagoslovima. Sva vlast na Nebu i na Zemlji dana je Njemu i pošto je zauzeo svoje mjesto u nebeskim dvorovima, mogao je podijeliti te blagoslove svima koji Ga prime. … Duh Sveti poslan je kao najveće blago koje je svijet mogao primiti. Crkva je bila krštena silom Duha. Učenici su bili osposobljeni da idu i objavljuju Krista prvo u Jeruzalemu, gdje je punopravni Kralj bio sramno obeščašćen, a zatim i do svih krajeva zemlje (vidi Djela 1,8). Time je pružen dokaz o Kristovom ustoličenju u Njegovom posredničkom kraljevstvu. … Otac je svu čast predao svojem Sinu postavivši Ga sebi s desne strane, daleko iznad svih poglavarstava i vlasti. On je izrazio veliku radost i zadovoljstvo primivši Raspetoga i okrunivši Ga slavom i čašću. A sva naklonost koju je Bog pokazao prema svojem Sinu prihvaćajući veliku otkupiteljsku žrtvu, ukazana je i Njegovom narodu. Oni koji su svoje interese u ljubavi sjedinili s Kristom, prihvaćeni su u Ljubljenome. Oni su stradali s Kristom u Njegovom najdubljem poniženju, a Kristovo proslavljanje za njih je od najveće važnosti jer su prihvaćeni u Njemu. Bog ih voli kao što voli svojeg Sina. Krist, Emanuel, stoji između Boga i vjernika otkrivajući Božju slavu izabranima i pokrivajući njihove mane i bezakonja odjećom svoje besprijekorne pravednosti. … Ako se Božji narod posveti poslušnošću Njegovim pravilima, Gospodin će raditi među njima. On će obnoviti ponizne, skrušene duše čineći njihov karakter čistim i svetim. (Manuscript 128, 1897.)