Obećanje Izraelu

9. 07. 2012.

„U Jahvi će pobijediti i proslavit se sve potomstvo Izraelovo!“ (Izaija 45,25)

Abraham je bio pozvan iz idolopokloničke obitelji i Bog ga je odredio da sačuva Njegovu istinu usred prevladavajuće i sve veće pokvarenosti toga idolopokloničkog vremena. Gospodin se objavio Abrahamu i rekao: “Ja sam El Šadaj – Bog Svesilni, mojim hodi putem i neporočan budi. A Savez svoj ja sklapam s tobom i silno ću te razmnožiti.” (Postanak 17,1.2)

Gospodin je objavio Abrahamu svoju volju i dao mu određeno znanje o zahtjevima moralnog Zakona i o spasenju koje će biti omogućeno preko Njega. Bila je to visoka čast koja je Abrahamu bila ukazana, čast da bude otac naroda koji će stoljećima biti čuvar i upravitelj Božje istine u svijetu – naroda preko kojeg će biti blagoslovljeni svi narodi na Zemlji dolaskom obećanog Mesije. …

Bog je svojem vjernom sluzi dao posebnu čast i blagoslov. Preko viđenja i putem anđela koji su hodili i razgovarali s njime kao prijatelji, on je bio upoznat s Božjim namjerama i s Božjom voljom. …

Međutim, Abrahamovi potomci udaljili su se od obožavanja pravoga Boga i prestupili Njegov Zakon. Pomiješali su se s narodima koji nisu imali znanje o Bogu ni Božji strah pred svojim očima, postupno su prihvaćali njihove običaje i ponašanja sve dok se Božji gnjev nije raspalio protiv njih i dok im nije dopustio da idu svojim putovima i slijede zamisli svojega pokvarenog srca. …

Međutim, kada su se ponizili pred Bogom, priznali Njegova djela i iskreno zavapili Njemu za izbavljenje iz egipatskog jarma, njihovi vapaji i obećanja da će biti poslušni doprli su do Neba. Njihove molitve bile su uslišane na najčudesniji mogući način, Izrael je bio izveden iz Egipta i s njima je bio obnovljen Savez koji je učinjen s njihovim ocima.

Tako je znanje o Božjem zakonu bilo sačuvano u naraštajima od Adama do Noe, od Noe do Abrahama i od Abrahama do Mojsija.  (Signs of the Times, 22. travnja 1886.)