Obećanje poslušnosti

14. 05. 2013.

“Prihvati zatim Knjigu Saveza pa je narodu glasno pročita, a narod uzvrati: ‘Sve što je Jahve rekao, izvršit ćemo i poslušat ćemo.’” (Izlazak 24,7)

Savez koji je Bog načinio sa svojim narodom na Sinaju treba biti naše utočište i naša obrana. … Taj savez je i danas isto toliko na snazi koliko je bio onda kada ga je Gospodin sklopio sa starim Izraelom. …
To je obećanje koje Božji narod treba dati u ove posljednje dane. Njihovo prihvaćanje pred Bogom ovisi o vjernom ispunjavanju uvjeta njihovog sporazuma s Njim. Bog je svojim savezom obuhvatio sve koji su Mu poslušni. Svima koji žele činiti pravdu i sud, čuvajući svoju ruku da ne čine zla, upućeno je obećanje: “Podići ću u kući svojoj i među svojim zidovima spomenik i ime, bolje nego sinovima i kćerima, dat ću im vječno ime koje neće biti iskorijenjeno.” (Izaija 56,5) (1BC 1103)
Otac izlijeva svoju ljubav na svoj izabrani narod koji živi usred sinova čovječjih. To su oni koje je Krist otkupio svojom krvlju; i budući da su se odazvali Njegovim pozivima, posredovanjem Božje suverene milosti, izabrani su da budu spašeni kao Njegova poslušna djeca. Na njima se pokazala obilna Božja milost, ljubav kojom ih je On ljubio. Svaki koji se ponizi kao malo dijete, svaki koji primi i posluša Božju riječ s jednostavnošću maloga djeteta, naći će se među Božjim izabranicima. (6BC 1114)
Da bismo dobili Božju milost, moramo obaviti svoj dio posla. Gospodin nije ponudio da umjesto nas hoće ili učini! Njegova nam je milost dana da učini u nama da hoćemo i učinimo, ali nikada da zamijeni naše napore. (4BC 1167)
Neka ljudsko oruđe usporedi svoj život s Kristovim životom. … Neka slijedi primjer Onoga koji je ispunio Gospodnji zakon i rekao: “Ja sam čuvao zapovijedi Oca svoga!” Oni koji slijede Krista neprestano će gledati na savršeni Zakon slobode, i milošću koju im je Krist dao oblikovati svoj karakter u skladu s božanskim zahtjevima. (SD 137)