Obećano spasenje

1. 07. 2012.

„Obratite se k meni da se spasite, svi krajevi zemlje jer ja sam Bog i nema drugoga!“ (Izaija 45,22)  

Nakon što su Adam i Eva bili stvoreni i naseljeni u svojem edenskom domu, bio im je otkriven zakon koji će upravljati njihovim ponašanjem. … Kada su prestupili taj zakon, kada su pali sa svojeg položaja sretne bezazlenosti i postali grešnici u Božjim očima, mračna budućnost grešnog roda nije bila osvijetljena nijednom  zrakom nade. Zbog kršenja božanskog Zakona, raj je postao izgubljen za ljudsku obitelj, nad Zemljom je bilo izrečeno prokletstvo i započela je vladavina smrti.

Međutim, Nebo se sažalilo nad grešnim muškarcima i ženama i tako je objavljen plan spasenja. Kada je nad ljudskim rodom bilo izrečeno prokletstvo, zajedno s prokletstvom bilo je dano i obećanje o oprostu preko Spasitelja koji će doći. Ovo obećanje bilo je kao zvijezda nade koja je obasjala mrak, koji je kao sjenka smrti ispunjavao budućnost Adamovih potomaka kao i svijet koji im je bio dan da njime vladaju. Evanđelje je u Edenu prvi put objavljeno Adamu i Evi. Oni su se iskreno pokajali zbog svoje krivnje, povjerovali su u Božje obećanje i bili sačuvani od krajnje propasti. …

Henok je tristo godina hodio s Bogom pružajući svijetu primjer čistog i neokaljanog života, života koji je bio potpuno suprotan životu njegovih suvremenika u tom samovoljnom i izopačenom naraštaju koji je otvoreno izražavao nepoštovanje prema Božjem zakonu i hvalio se svojom slobodom od njegovih ograničenja. Međutim, na isti je način bilo odbačeno njegovo svjedočanstvo i njegov primjer jer su muškarci i žene više voljeli grijeh nego svetost. Henok je služio Bogu iz cijeloga srca; i Gospodin mu je prenosio svoju volju i putem svetih viđenja otkrivao velike događaje povezane s Kristovim drugim dolaskom. Tog omiljenog Gospodnjeg slugu anđeli su odnijeli na Nebo da ne vidi smrti. …

Na kraju je pokvarenost postala toliko velika da je ni Bog više nije mogao podnositi pa je objavio Noi da će zbog stalnog kršenja svojeg Zakona uništiti one koje je stvorio potopom koji će pustiti na Zemlju. Noa i njegova obitelj bili su poslušni božanskom Zakonu i zbog svoje odanosti nebeskom Bogu bili su spašeni od uništenja koje je zahvatilo bezbožni svijet oko njih. Tako je Bog sačuvao ljude u čijem je srcu bio Njegov Zakon. (Signs of the Times, 22. travnja 1886.)

Leave a Comment