Obiteljski problemi

13. 02. 2024.

“Uistinu, ni braća njegova nisu vjerovala u nj.” (Ivan 7,5)

Još iz najranijih dana Isus je počeo sâm oblikovati svoj karakter, a čak ni poštovanje i ljubav prema roditeljima nisu Ga mogli odvratiti od poslušnosti Božjoj riječi. “Pisano je” bio je Njegov razlog za svako djelo što je odstupalo od obiteljskih običaja. Međutim, utjecaj rabina zagorčavao Mu je život. Još u svojoj mladosti morao je učiti tešku pouku šutnje i strpljive ustrajnosti.

Njegova braća, kako su se nazivali Josipovi sinovi, bili su na strani rabina. Oni su stalno naglašavali da se predaja mora poštovati, kao da su to Božji zahtjevi. Oni su smatrali ljudske propise mnogo višim od Božje riječi i u velikoj im je mjeri smetalo Isusovo jasno i pronicljivo razlikovanje lažnog od istinitog. Njegovu strogu poslušnost Božjem zakonu osuđivali su kao tvrdoglavost. Bili su iznenađeni znanjem i mudrošću koju je pokazivao u odgovaranju rabinima. Znali su da nije primio nikakvo obrazovanje od mudrih ljudi, ali su ipak uočili da je On njima bio učitelj. Priznali su da je Njegovo obrazovanje uzvišenije od njihovog. Ali nisu razumjeli da je On imao pristupa drvetu života, izvoru znanja koji oni nisu poznavali. …

U svako doba i na svakom mjestu pokazivao je zanimanje za ljude i s puno ljubavi širio je oko sebe svjetlost radosne pobožnosti. Sve je to bilo ukor farizejima. To je pokazalo da se vjera ne sastoji u sebičnosti i da je njihova mračna predanost osobnim interesima daleko od prave pobožnosti. To je izazvalo i njihovo neprijateljstvo prema Isusu, tako da su Ga pokušali silom podrediti svojim propisima. …

Sve je to izazvalo nezadovoljstvo kod Njegove braće. Budući da su bili stariji od Isusa, smatrali su da se On treba pokoriti njihovim naredbama. Optuživali su Ga da sebe smatra višim od njih i korili Ga da se uzdiže iznad njihovih učitelja, svećenika i narodnih starješina. Često su Mu prijetili i pokušavali Ga zastrašiti, ali On je išao naprijed učinivši Sveto pismo svojim vodičem.

Isus je volio svoju braću i stalno se ljubazno odnosio prema njima, ali ona su bila ljubomorna i pokazala su najodlučnije nevjerovanje i prijezir. Nisu mogla shvatiti Njegovo ponašanje. (Isusov život, str. 56,57)