Objavljivanje Božjeg ostatka

19. 11. 2012.

„Uto spazih nekoga drugog anđela gdje leti u najvišem dijelu neba noseći jednu neprolaznu radosnu vijest koju mu je trebalo navijestiti stanovnicima zemlje: svakom narodu i plemenu, jeziku i puku.“ (Otkrivenje 14,6)

Četrnaesto poglavlje Otkrivenja opisuje djelo koje Božji narod treba obaviti neposredno prije drugog dolaska našeg Spasitelja. Ovdje su prikazane tri poruke koje se moraju objaviti svim stanovnicima svijeta.

Ivan piše o anđelu kojeg je vidio kako leti „u najvišem dijelu neba noseći jednu neprolaznu radosnu vijest koju mu je trebalo navijestiti stanovnicima zemlje: svakom narodu i plemenu, jeziku i puku. … Treći anđeo nastupi za njima vičući jakim glasom: Tko se god pokloni Zvijeri i njezinu kipu i primi žig na svoje čelo ili na svoju ruku, ’pit će vino’ Božje srdžbe…“ (Otkrivenje 14,6.7-10)

Ova tri anđela prikazuju narod koji je primio svjetlo Božjih poruka i izlazi kao Njegov predstavnik koji objavljuje opomenu po cijelome svijetu. Krist je objavio svojim sljedbenicima: „Vi ste svjetlo svijetu.“ (Matej 5,14) Svakoj duši koja je prihvatila Krista, golgotski križ govori: »Pogledaj koliko vrijedi jedna duša! ’Idite po svem svijetu i propovijedajte Radosnu vijest svakom stvorenju!’« (Marko 16,15) Ničemu se ne smije dopustiti da spriječi ovo djelo! To je najvažnije djelo za ovo vrijeme i ono mora biti dalekosežno kao vječnost! …

U ovo vrijeme Bog je pozvao svoju Crkvu, kao što je nekada pozvao stari Izrael, da bude svjetlo svijetu. Moćnim klinom istine, porukama prvog, drugog i trećeg anđela, On je izdvojio narod iz crkava i svijeta da bi ga doveo u svoju svetu blizinu. On ga je učinio čuvarom svojeg Zakona i povjerio mu velike istine iz proročanstva za ovo vrijeme. Poput svetih proročanstava povjerenih starom Izraelu, to je sveti zalog koji se mora objaviti svijetu. …

Na kraju sukoba cijelo kršćanstvo bit će podijeljeno na dvije velike skupine – na one koji drže Božje zapovijedi i vjeru Isusovu, i na one koji se klanjaju zvijeri i njezinom kipu i imaju njezin žig. … Prorok s Patmosa gleda „pobjednike Zvijeri, njezina kipa i broja i broja njezina imena, gdje stoje na staklenom moru s citrama Božjim“ kako „pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Božjega i pjesmu Janjeta“ (Otkrivenje 15,2.3). (Signs of the Times, 25. siječnja 1910.)