Jutarnji stih

Oblikovani prema Njegovom karakteru

“A mi svi, koji otkrivena lica odrazujemo kao ogledalo slavu Gospodnju, preobražavamo se u tu istu sliku, uvijek sve slavniju, jer dolazi od Gospodina, od Duha.” (2. Korinćanima 3,18)
Kada čovjek okrene lice od ljudskih nesavršenosti i gleda u Isusa, u njegovom karakteru počinje se zbivati božanska preobrazba. On usmjerava svoj pogled na Krista kao na ogledalo koje odražava Božju slavu, i gledajući on se mijenja u isto obličje, iz slave u slavu, kao od Gospodnjeg Duha. … Skrenite svoj pogled s nesavršenosti drugih i usmjerite ga čvrsto na Krista. S pokajničkim srcem proučavajte Njegov život i karakter. Ne samo što trebate biti više prosvijećeni, nego trebate i požuriti da biste mogli vidjeti svadbu koja je pred vama, jesti i piti tijelo i krv Božjeg Sina, Njegovu Riječ. Time što ćete okusiti dobru Riječ života hraneći se Kruhom života, moći ćete vidjeti silu svijeta koji treba doći i bit ćete obnovljeni u Kristu Isusu. Ako primite Njegove darove, vi ćete biti obnovljeni u svetost i Njegova milost proizvest će u vama rodove na slavu Bogu. Duh Sveti otkriva Krista umu i vjera se hvata za Njega. Ako prihvatite Krista kao svojega osobnog Spasitelja, iskustveno ćete spoznati vrijednost velike žrtve koja je prinesena umjesto vas na golgotskom križu. Kristov Duh koji radi u srcu oblikuje ga na Njegovu sliku, jer Krist je uzor prema kojemu Duh radi. Službom svoje Riječi, svojom providnošću i radom na srcu Bog u duši ostavlja pečat sličnosti Kristu. Vaša je prva zadaća imati Krista, a sljedeća otkriti Ga kao Jedinog koji može u potpunosti spasiti sve koji Mu dolaze. Služiti Gospodinu svim srcem znači štovati i veličati Njegovo ime tako što ćemo se baviti svetim stvarima i ispuniti um ključnim istinama koje su otkrivene u Njegovoj svetoj Riječi. Dobrota, pokornost, blagost, strpljenje i ljubav odlike su Kristovog karaktera. Ako imate Kristov duh, vaš će se karakter oblikovati prema Njegovom karakteru. (Letter 74, 1897.)


Komentiraj