Oblikovati karakter po ugledu na Božji

12. 02. 2012.

„Naprotiv, plod su Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost. Protiv ovih ne postoji zakon.“ (Galaćanima 5,22.23)

Ljudi mogu postati upravo ono što žele. Karakter se ne dobiva na isti način kao i obrazovanje. Karakter se ne dobiva nagomilavanjem blaga ili stjecanjem svjetovnih časti. Karakter se ne dobiva time što ćemo od drugih tražiti da vode naše životne bitke umjesto nas. On se mora tražiti, za njega se treba boriti, raditi; on zahtijeva namjeru, volju, odlučnost. Oblikovati karakter koji će Bog odobriti zahtijeva ustrajan napor. Potrebno je stalno protivljenje silama tame da bismo stali pod krvlju poprskanu zastavu Kneza Emanuela, da bismo dobili odobravanje u dan suda, da bi naše ime ostalo u knjizi života. Zar nije vrednije da naše ime bude zapisano u toj knjizi, da postane neumrlo među nebeskim anđelima nego da bude hvaljeno po cijeloj Zemlji? Kada znam da se Isus smiješi na mene, kada znam da On odobrava moje postupke i moje ponašanje, neka dođe što god hoće, neka nevolje budu velike koliko hoće, ja ću biti zadovoljna svojim djelom i radosno ću hvaliti Gospodina. …

Jesi li zapalio svoju vatru ognjem sa žrtvenika? Onda neka svijetli dobrim djelima ljudima oko tebe. Opaši se kao čovjek i svojim božanskim utjecajem i iskrenim naporima širi svjetlo. …

Mi moramo raditi za Boga, moramo raditi za Nebo svom silom i vjerom koje su u nama. Ne dajte da vas prevare prolazne stvari ovoga života. Razmišljajte o onomu što ima vječnu vrijednost. Ja želim imati blizak odnos s Bogom. Želim pjevati pjesme spašenih u kraljevstvu slave. Želim da na moju glavu bude stavljena kruna besmrtnosti. Besmrtnim jezikom želim pjevati hvalu Onome koji je ostavio slavu i došao na Zemlju da spasi one koji su bili izgubljeni. Želim hvaliti Njega. Želim uzvisivati Njega. Želim slaviti Njega. Želim besmrtnu baštinu i vječno blago. I baš me briga, velim vam, baš me briga za ono što je na ovome svijetu ako na kraju dobijem Nebo! Kakvu mi prednost može dati ono što je na svijetu? Ali ako se uhvatim za Nebo, onda sam se dobro uhvatila i za ostala ljudska bića; onda imam utjecaj koji će se stalno protiviti poplavi zla koja se širi po svijetu, utjecaj koji će voditi duše u korablju sigurnosti. (Review and Herald, 21. prosinca 1886.)