Oblikuje karakter

16. 08. 2013.

“Budući da ste poslušna djeca, ne oblikujte se prema negdašnjim strastima — strastima iz vremena vašega neznanja, već kao što je svet onaj koji vas je pozvao, postanite i sami sveti u svemu življenju.” (1. Petrova 1,14.15)

Preobražavajuća sila Kristove milosti oblikuje svakoga tko se odazove u službu Bogu. Nadahnut Otkupiteljevim Duhom, takav je spreman odreći se sebe, spreman je uzeti svoj križ, spreman prinijeti svaku žrtvu za svojeg Učitelja. Više ne može biti ravnodušan prema dušama koje propadaju oko njega. On se uzdigao iznad služenja sebi. Ponovno je stvoren u Kristu i služenje sebi nema mjesta u njegovom životu. On je shvatio da svaki dio njegovog bića pripada Kristu koji ga je otkupio iz ropstva grijehu; da je svaki trenutak njegove budućnosti plaćen dragocjenom krvlju Božjega jedinorođenog Sina. (7T 9,10)
Krist je naš Uzor i oni koji Ga slijede neće hoditi u tami, jer neće ugađati sebi. Trajni cilj njihovog života bit će proslavljanje Boga. Krist je Božji karakter prikazao svijetu. Gospodin Isus vodio je takav život da su ljudi bili prisiljeni priznati da je sve što je činio dobro. Otkupitelj svijeta bio je svjetlo svijetu jer je Njegov karakter bio bez mane. Iako je bio Božji jedinorođeni Sin i Nasljednik svega na nebesima i na Zemlji, nije nam ostavio primjer lijenosti ili popuštanja sebi. …
Krist nikada nikome nije laskao. Nikada nije prevario niti pronevjerio, nikada nije mijenjao svoje pošteno i iskreno ponašanje da bi zadobio nečiju naklonost ili priznanje. Uvijek je govorio istinu. Zakon ljubaznosti bio je na Njegovim usnama, i nikakva prijevara nije se našla u Njegovim ustima. Neka zato ljudska oruđa usporede svoj život s Kristovim životom, i neka milošću koju Krist daje onima koji Ga prihvaćaju za svojeg Spasitelja dostignu mjerila pravednosti. … Oni koji slijede Krista stalno će gledati na savršeni Zakon slobode i milošću koju su primili od Njega oblikovat će svoj karakter u skladu s božanskim zahtjevima. (KH 156)